Till sidinnehåll

Fertilitet, graviditet och ovarialcancer

17.1

Fertilitetsbevarande kirurgi 

17.2

Fertilitet efter kemoterapi

Faktaruta 

  • Risken för permanent ovariell insufficiens och infertilitet efter kemoterapi ökar med åldern. Risken börjar öka från 30-års ålder och är stor hos kvinnor över 40 år, särskilt efter behandling med klassiska alkylerare. 
  • Unga kvinnor <30 år, som får platina-baserad kemoterapi får vanligen temporär amenorré. 
  • Ovarialfunktion, regelbundna menstruationer och fertilitet återkommer hos de flesta i denna åldersgrupp men menstruationer garanterar inte ägglossningar. 
  • Många av dessa kvinnor kan bli gravida utan assistans eller med ovariell stimulering/IVF. 
  • Profylax mot ovariell insufficiens med ovulationshämmande p-piller av kombinationstyp eller gonadotropin-stimulerande GnRH-agonister kan ges men värdet av sådan är inte bevisat. 
  • Antikonception rekommenderas under kemoterapi. 
  • Nedfrysning av befruktade ägg/embryon ger störst chans till senare graviditet och är den etablerade fertilitetsbevarande tekniken. Numera innebär ingreppet ingen påtaglig fördröjning av cancerterapins början, det kan röra sig om 1-2 veckor. 
  • Nya fertilitetsbevarande tekniker är i snabb utveckling. Det öppnar nya möjligheter i samband med cancerdiagnos. Vid behov kan kvinnan remitteras till fertilitetsenhet för samtal. 

För mer detaljerad text hänvisas till Nationellt vårdprogram äggstockscancer.