Till sidinnehåll

Screening

Icke epiteliala ovarialtumörer är sällsynta och det finns ingen typ av screening för tidig upptäckt av dessa tumörer.