Till sidinnehåll

Burkitt leukemi – GMALL B-ALL/NHL 2002 för äldre

Innehållet i denna bilaga är avsett för patienter som inte anses klara en mer intensiv behandling. Vid tveksamhet rekommenderas start enligt grundprotokollet och övergång till äldreprotokoll om toxiciteten blir för uttalad. Se även kapitel 14 Burkitt leukemi för behandlingsschema och sida 13 i GMALL B-ALL/NHL 2002-protokollet för ordning av kurer och tidpunkt för att avsluta rituximabbehandling.

Förbehandling

Dag

Cyklofosfamid 200 mg/m2 intravenöst (1 tim)

1-5

Prednisolon 60 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

1-5

Behandlingsuppehåll

6

 

Cykel AÄldre

Kur AÄ1

(Kur AÄ2–3)

Rituximab* 375 mg/m2 intravenöst

dag 7

(dag 1)

Dexametason 10 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

dag 8–12

(dag 2–6)

Metotrexat** 500 mg/m2 intravenöst (24 tim)

Start Leukovorinrescue efter 42 tim

dag 8

(dag 2)

Ifosfamid 400 mg/m2 intravenöst (1 tim)       

dag 8–12

(dag 2–6)

Uromitexan 150 mg/m2 intravenöst (x 3 dagligen)

(En dos före samt 4 och 8 tim efter ifosfamid)                     

dag 8–12

(dag 2–6)

Cytarabin 60 mg/m2 x 2 intravenöst (1 tim var 12:e tim)

dag 11–12     

(dag 5–6)

Etoposid 60 mg/m2 intravenöst (1 tim)         

dag 11–12

(dag 5–6)

Metotrexat 12 mg (totaldos) intratekalt        

dag 8

(dag 2)

Filgrastin 5 μg/kg subkutant (eller motsvarande)

start dag 14

(dag 8)

* Rituximab ges vid CD20-positivitet hos ≥ 20 % av blasterna vid diagnos.

** Vid infusion metotrexat ges 1/10 av dos under 30 min och 9/10 under kommande 23,5 tim.

Dosreduktion av metotrexat görs vid lätt nedsatt njurfunktion. Vid förekomst av pleuravätska eller ascites (eller annat s.k. tredje kompartment) alternativt mer uttalad njurfunktionsnedsättnig bör metotrexat inte ges. Se även bilaga 12 och 13 gällande alkalisering av urin, vätska mm.

*** Behandling med ifosfamid dag 9 och 11 respektive dag 3 och 5 i Kur AÄ 2–3 kan uteslutas beroende på vilken behandlingsintensitet patienten bedöms klara.

Cykel BÄldre

Dag

Rituximab* 375 mg/m2 intravenöst

dag 1

Dexametason 10 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

dag 2–6

Vinkristin 1 mg (total dos) intravenöst         

dag 2

Metotrexat** 500 mg/m2 intravenöst (24 tim)

(1/10 av dos under 30 min och 9/10 under kommande 23,5 tim)

Start Leukovorinrescue efter 42 tim

dag 2

Cyklofosfamid*** 200 mg/m2 intravenöst (1 tim)

dag 2–6

Doxorubicin 25 mg/m2 intravenöst (4 tim)

dag 5–6

Metotrexat 12 mg (totaldos) intratekalt        

dag 2

Filgrastin 5 μg/kg subkutant (eller motsvarande)

start dag 8

* Rituximab ges vid CD20-positivitet hos ≥ 20 % av blasterna vid diagnos.

** Vid infusion metotrexat ges 1/10 av dos under 30 min och 9/10 under kommande 23,5 tim.

Dosreduktion av metotrexat görs vid lätt nedsatt njurfunktion. Vid förekomst av pleuravätska eller ascites (eller annat s.k. tredje kompartment) alternativt mer uttalad njurfunktionsnedsättnig bör metotrexat inte ges. Se även bilaga 12 och 13 gällande alkalisering av urin, vätska mm.

*** Behandling med cyklofosfamid dag 3 och 5 kan uteslutas beroende på vilken behandlingsintensitet patienten bedöms klara.