Till sidinnehåll

Burkitt leukemi – GMALL B-ALL/NHL 2002 för yngre

Behandling för patienter under 55 år samt patienter över 55 år som bedöms klara mer intensiv behandling. Alternativt schema finns för övriga patienter över 55 år. Se även kapitel 14 Burkitt leukemi för behandlingsschema och sida 11 i GMALL B-ALL/NHL 2002-protokollet för ordning av kurer och tidpunkt för att avsluta rituximab-behandling (dvs inklusive v21 och 24, totalt 8 doser)

Förbehandling

Dag

Cyklofosfamid 200 mg/m2 intravenöst (1 tim)

1-5

Prednisolon 60 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

1-5

Behandlingsuppehåll

6

 

Cykel A

Kur A1

(Kur A2)

Rituximab* 375 mg/m2 intravenöst

dag 7

(dag 1)

Dexametason 10 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

dag 8–12

(dag 2–6)

Vinkristin 2 mg (total dos) intravenöst         

dag 8

(dag 2)

Metotrexat** 1 500 mg/m2 (alt 500 mg/m2) intravenöst (24 tim)

Start Leukovorinrescue efter 42 tim

dag 8

(dag 2)

Ifosfamid 800 mg/m2 intravenöst (1 tim)       

dag 8–12

(dag 2–6)

Uromitexan     300 mg/m2 intravenöst (x 3 dagligen)

(En dos före samt 4 och 8 tim efter ifosfamid)                     

dag 8–12

(dag 2–6)

Cytarabin 150 mg/m2 x 2 intravenöst (1 tim var 12:e tim)

dag 11–12     

(dag 5–6)

Etoposid 100 mg/m2 intravenöst (1 tim)       

dag 11–12

(dag 5–6)

Intratekal trippel***

Cytarabin 30 mg (totaldos) intratekalt

Metotrexat 12 mg (totaldos) intratekalt        

Prednisolon 16 mg intratekalt

dag 8 och 12

(dag 2 & 6)

Filgrastin 5 μg/kg subkutant (eller motsvarande)

start dag 14

(dag 8)

* Rituximab ges vid CD20-positivitet hos ≥ 20 % av blasterna vid diagnos.

**Vid infusion av metotrextat ges 1/10 av dos under 30 min och 9/10 under kommande 23,5 tim. Dosreduktion av metotrexat till 500 mg/m2 görs vid ålder över 55 år eller måttligt nedsatt njurfunktion. Vid förekomst av pleuravätska eller ascites (eller annat s.k. tredje kompartment) ska metotrexat inte ges. Se även bilaga 12 och 13 gällande alkalisering av urin, vätska mm.

***Dosering i intratekal trippel är anpassad till övriga protokoll och avviker därför från ursprungsprotokollet.

 

Cykel B

Kur B1 och B2

Rituximab* 375 mg/m2 intravenöst

dag 1

Dexametason 10 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

dag 2–6

Vinkristin 2 mg (total dos) intravenöst         

dag 2

Metotrexat** 1 500 mg/m2 (alt 500 mg/m2) intravenöst (24 tim)

Start Leukovorinrescue efter 42 tim

dag 2

Cyklofosfamid 200 mg/m2 intravenöst (1 tim)

dag 2–6

Doxorubicin 25 mg/m2 intravenöst (4 tim)

dag 5–6

Intratekal trippel***

Cytarabin 30 mg (totaldos) intratekalt

Metotrexat 12 mg (totaldos) intratekalt        

Prednisolon 16 mg intratekalt

dag 2 och 6

Filgrastin 5 μg/kg subkutant (eller motsvarande)

start dag 8

* Rituximab ges vid CD20-positivitet hos ≥ 20 % av blasterna vid diagnos.

**Vid infusion metotrexat ges 1/10 av dos under 30 min och 9/10 under kommande 23,5 tim.

Dosreduktion av metotrexat görs till 500 mg/m2 vid ålder över 55 år eller lätt nedsatt njurfunktion. Vid förekomst av pleuravätska eller ascites (eller annat s.k. tredje kompartment) ska dosreduktion också göras, alternativt ges inte metotrexat. Vid mer uttalad njurfunktionsnedsättning bör metotrexat inte ges. Se även bilaga 12 och 13 gällande alkalisering av urin, vätska mm.

***Dosering i intratekal trippel är anpassad till övriga protokoll och avviker därför från ursprungsprotokollet.

Cykel C

Kur C1 och C2

Rituximab* 375 mg/m2 intravenöst

dag 1

Dexametason 10 mg/m2 peroralt (delat i 3 doser)

dag 2–6

Vindesin 3 mg/m2 intravenöst (max 5 mg totaldos)

dag 2

Metotrexat** 1 500 mg/m2 intravenöst (24 tim)

Start Leukovorinrescue efter 42 tim

dag 2

Etoposid 250 mg/m2 intravenöst (1 tim)       

dag 5 och 6

Cytarabin*** 2 000 mg/m2 x 2 intravenöst (3 tim var 12:e tim)(alt. dosreduktion till 1 000 mg/m2 x2 intravenöst)

dag 6

Filgrastin 5 μg/kg subkutant (eller motsvarande)

start dag 8

* Rituximab ges vid CD20-positivitet hos ≥ 20 % av blasterna vid diagnos.

** Vid infusion metotrexat ges 1/10 av dos under 30 min och 9/10 under kommande 23,5 tim.

Dosreduktion av metotrexat görs till 500 mg/m2 vid ålder över 55 år eller lätt nedsatt njurfunktion. Vid förekomst av pleuravätska eller ascites (eller annat s.k. tredje kompartment) ska dosreduktion också göras, alternativt ges inte metotrexat. Vid mer uttalad njurfunktionsnedsättning bör metotrexat inte ges. Se även bilaga 12 och 13 gällande alkalisering av urin, vätska mm.

*** Dosreduktion av cytarabin görs vid ålder över 55 år. Steroidinnehållande ögondroppar enligt lokal rutin. Cytarabin ges morgon och kväll, och etoposid ges mitt emellan dessa två infusioner.