Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga IV: Genetiska avvikelser vid AML

Nästa kapitel
Bilaga V: AML-specifik behandling – de viktigaste läkemedlen