Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förkortningslista

ACE

Cytostatikakur baserad på amsakrin + cytarabin + etoposid

AHD-AML

Antecendent hematological disease (föregående hematologisk sjukdom)

AL

Akut leukemi

ALL

Akut lymfatisk leukemi

Allo-SCT

Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

AML

Akut myeloisk leukemi

APL

Akut promyelocytleukemi

ASH

American Society of Hematology

ATG

Antitymocytglobulin

ATO

Arseniktrioxid

ATRA

All-trans retinoic acid

Auto-SCT

Autolog stamcellstransplantation

CALGB

Cancer and Leukemia Group B

CBF-AML

Core bindning factor AML (AML med kromosomavvikelse typ inv((16)(p13q22)/t(16;16) eller t(8;21)(q22;q22)

CEBPA

CCAAT/enhancer binding protein alpha

CI

Konfidensintervall

CR

Komplett remission

DA

Cytostatikakur baserad på daunorubicin och cytarabin

DIC

Disseminated intravascular coagulation

DLI

Donatorlymfocytinfusion

DS

Differentieringssyndrom

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group

ELN

European LeukemiaNet

FAB

French-American-British 

FA-Ida

Cytostatikakur baserad på fludarabin + cytarabin + idarubicin

FISH

Fluorescence in situ hybridization

FLAG

Cytostatikakur baserad på fludarabin + cytarabin följt av G-CSF

FLAMSA

Cytostatikakur baserad på fludarabin + cytarabin + amsakrin

FLT3

FMS-like tyrosine kinase 3

G-CSF

Granulocyte colony-stimulating factor

GO

Gemtuzumabozogamicin

GvHD

Graft-versus-host disease

HCT-CI

Hematopoietic cell transplantation comorbidity index

HOVON

Dutch-Belgian Hemato-Oncology Group

HSV

Herpes simplex-virus

IL-2

Interleukin-2

ITD

Internal tandem duplikation

KMT2A

Lysine methyltransferase 2A (gene). Tidigare benämnd MLL = Myeloid/lymphoid eller mixed-lineage leukemia (gene)

KVAST

Patolog- och cytologföreningens kvalitets- och standardiseringskommitté

LAIP

Leukemia associated immunophenotype

MAC

Myeloablativ konditionering

MDK

Multidisciplinär konferens

MDS

Myelodysplastiskt syndrom

MGG

May-Grünwald-Giemsa

MRC

Medical Research Council

MRD

Measurable residual disease (tidigare: minimal residual disease)

MPN (MPD)

Myeloproliferativ sjukdom

MUD

Matched unrelated donor (vanligen avses matchning med genomisk typning för HLA-A, B och C samt DRB1, d.v.s. 8/8)

NGS

Next generation sequencing

NOPHO

Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology

NPM1

Nukleofosmin 1

NRM

Non-relapse mortality

NSBMTG

Norsk-svenska benmärgstransplantationsgruppen

OS

Overall survival

PR

Partiell remission

PROM

Patient reported outcome measures (patientrelaterade utfallsmått)

PS

Performance status (funktionsstatus)

RCC

Regionalt cancercentrum

RICT

Reduced intensity conditioning transplantation

SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SFH

Svensk Förening för Hematologi

SvFP

Svensk Förening för Patologi

SWOG

Southwest Oncology Group

t-AML

Behandlingsrelaterad AML  (therapy related AML)

TBI

Total body irradiation (helkroppsbestrålning)

TKD

Tyrosinkinasdomän

TLS

Tumörlyssyndrom

TRM

Transplantationsrelaterad mortalitet

VAF

Variant allellic frequency

VZV

Varicella-zostervirus

Nästa kapitel
Sammanfattning