Till sidinnehåll

Graft-versus-host-sjukdom

9.1

Viktigt att veta

 • Graft-versus-host-sjukdom (GVH) kan uppstå efter en transplantation där benmärg eller perifera stamceller kommer från en donator, allogen stamcellstransplantation.
 • Genital GVH drabbar mer än 50 % av alla kvinnor efter transplantationen. Symtomen kan vara klåda, sveda, smärta, dyspareuni eller inga symtom alls i vulva och/eller vagina. Ibland syns en tunn slemhinna med lichen planustecken, ökad fibrosutveckling.
 • Genital GVH drabbar cirka 13 % av alla män efter transplantationen. Symtomen är oftast sveda, brännande känsla, smärtsam erektion och dyspareuni orsakade av inflammation i ollonet och förhuden, hudförändringar och förträngning av förhuden.
 • GVH kan uppkomma inom några veckor (akut) eller från 2-3 månader till många år senare (kronisk). Den kroniska GvHn kommer och går i skov, ofta i flera organ samtidigt.
9.2

Bakgrund och orsaker

GVH kan endast uppstå efter en allogen benmärgstransplantation (alloHCT) d.v.s. stamceller från en annan människas benmärg eller perifera blod. AlloHCT är en botande behandling vid framför allt akuta leukemier, men används även vid kroniska leukemier, lymfom och andra blodsjukdomar.

Akut GVH karaktäriseras av tidig uppkomst, inom några veckor efter transplantationen, och symtom från hud, lever och mag-tarmsystem. Behandlingen är oftast kortison i högdos.

Kronisk GVH kan uppkomma från ca 2-3 månader, vanligast under 1:a året efter alloHCT eller många år senare och innebär en långvarig tilltagande inflammation och fibros i slemhinnorna i mun, ögon och könsorgan men kan drabba i stort sett alla organ. Uttalad svår fibros kan t.ex. leda till sklerodermi, bronkiolit och total vaginalstenos. Patienterna behandlas med kortison och ibland även med annan immunhämmande behandling (Majhail et al., 2012; Mohty et al., 2002).

9.3

Översikt

9.4

GVH hos kvinnor

9.4.2

Behandling

Vid misstanke enligt symtom och fynd ovan; remiss till erfaren gynekolog, hematolog och/eller hudklinik inom området för ställningstagande till utredning och behandling.

9.4.1

Symtom och fynd

 • Klåda, torrhet, sveda, smärta vid och utan beröring, dyspareuni
 • Lichen planus- och lichen sclerosus-liknande tecken i slemhinnorna tex retikulära vita linjer, vulva-erytem och teleangiectasier
 • Ökad fibrosutveckling med synekier i vulva och vagina, medförande labial sammansmältning i vulva, att förhuden över clitoris inte går att dra tillbaka.
9.5

GVH hos män

9.5.2

Behandling

(Mueller et al., 2013).

Remiss till erfaren urolog, hematolog, hudklinik inom området för utredning och ställningstagande till behandling.

9.5.1

Symtom och fynd

(Nylander et al., 2007)

 • Brännande smärta, dyspareuni, smärtsam erektion
 • Icke infektiös inflammation av ollonet och förhuden (balanopostit)
 • Lichen sclerosusliknande hud- och slemhinneförändringar, lichen planusliknande slemhinneförändringar
 • Förhudsförträngning (phimosis)