Till sidinnehåll

Populärvetenskaplig sammanfattning

Behandling för cancer kan ge upphov till kroppsliga besvär under själva behandlingen. Besvären kan finnas kvar när behandlingen är klar. De kan också uppstå en tid efter att behandlingen är avslutad, ibland flera år senare.

Orsaken kan vara cancerbehandlingen – operation, strålning, cytostatika, antihormonell behandling – och inte själva cancersjukdomen.

Den här vägledningen handlar om hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska besvär som kan uppkomma efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Besvären kan också komma efter stamcellstransplantation, en behandling av blodcancer.

Besvären kan se olika ut och vara olika svåra:

  1. Läckage av urin eller avföring, problem med diarré, förstoppning, gaser eller smärtor
  2. Svullnad, så kallat lymfödem, i någon kroppsdel
  3. Smärta, stickningar, sveda eller känslig hud som svider och spricker
  4. Sexuell hälsa kan påverkas. Det handlar både om lust och förmåga.

De här besvären går ofta att behandla. Om de inte försvinner helt kan besvären ofta lindras.

Vid besvär är det viktigt att ta upp dessa med sin läkare, och tala om att man har behandlats för cancer. Ju tidigare man tar upp besvären desto bättre.