Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendationer

  • Patienten bör rekommenderas att avstå från rökning och att vara uppmärksam på sina alkoholvanor. Patienter som är rökare bör få hjälp med rökstopp (A).
  • Fysisk aktivitet bör rekommenderas för att lindra symtom och biverkningar (A).
  • Skötsel av huden i behandlingsområdet bör rekommenderas för att förebygga och lindra hudreaktioner vid strålbehandling.
23.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

23.2

Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp 1263137513761377137813791380. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00 (https://www.slutarokalinjen.se/).

23.3

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 1381 1382 .

23.4

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 138313841385.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48 (www.alkohollinjen.se).

23.5

Hudvård vid strålbehandling

Skötsel av huden för att förebygga och lindra hudreaktioner i behandlingsområdet vid strålbehandling mot bröstcancer. Hygien: Tvätta huden med mild parfymfri tvål och ljummet vatten för att bevara hudbarriären. Skydda huden i behandlingsområdet genom att använda kläder i bomullsmaterial närmast huden, undvik deodorant samt använd vattenbaserade lanolinfria produkter för återfuktning av huden (++). En mild steroidsalva kan användas för att mildra utvecklingen av strålreaktion i behandlingsområdet (+) samt lindra klåda och irritation (++).

23.6

Fysisk aktivitet

För att lindra symtom och biverkningar bör personer rekommenderas fysisk aktivitet.

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag (++++) för att fysisk aktivitet/träning, både aerob och muskelstärkande, minskar fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) samt förbättrar fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet 13861387138813891390139113921393. Detta gäller såväl aerob som muskelstärkande träning.

Aerob fysisk aktivitet/träning har även positiv effekt på konditionen hos vuxna patienter med cancer. Måttlig till hög intensitet 3 dagar per vecka leder till signifikanta förbättringar av konditionen 1394 (+++).

Personer med cancersjukdom bör även rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet för att bibehålla/öka muskelstyrka, både under och efter behandling (+++).

Den allmänna rekommendationen för fysisk aktivitet bör tillämpas för patienter med bröstcancer, se kapitlet ”Fysisk aktivitet vid cancer” i FYSS 2017, www.fyss.se.