Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

29.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

29.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Jonas Bergh, professor i onkologi, Karolinska Institutet, överläkare Bröstcentrum, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Regionala representanter

 

Norr

Anne Andersson, medicine doktor, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Stockholm Gotland

Theodoros Foukakis, docent, överläkare, Bröstcentrum, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna

Syd

Niklas Loman, docent, överläkare, Verksamhetsområde Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik; Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sydöst

Eva Vikhe Patil, överläkare, Bröstkirurgi, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

Uppsala Örebro

Antonios Valachis, docent, överläkare, Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Väst

Dan Lundstedt, medicine doktor, överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Övriga representanter – kapitelförfattare

Anne Andersson, överläkare, Cancercentrum, onkologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Malin Backman, medicine doktor, Institutionen för neurolobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Solna

Jenny Bergqvist, medicine doktor, överläkare, Bröstcentrum Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm 

Yvonne Brandberg, professor, psykolog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna

Hans Ehrencrona, docent, överläkare, VO Klinisk genetik och patologi, Labmedicin, Region Skåne

Irma Fredriksson, medicine doktor, överläkare, Bröstcentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset samt Institutionen för Molekylär medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, Solna

Johan Hartman docent, specialist klinisk patologi, Avdelningen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, Solna

Malin Laurell Lövefors, funktionsenhetschef, Mammografiavdelningen FO Thoraxradiologi/Bröst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Barbro Linderholm, docent, överläkare, Onkologiska Kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Mani, docent, överläkare, VO Käk- och Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Greger Nilsson, medicine doktor, överläkare, Onkologiska enheten, Visby Lasarett samt Onkologiska kliniken Gävle sjukhus, Visby/Gävle

Helena Olofsson, medicine doktor/PhD, överläkare, sektionschef klinisk patologi, Linjeansvarig och överläkare i bröstpatologi, Klinisk Patologi, Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Charlotta Wadsten, medicine doktor, överläkare, Kirurgkliniken, Sundsvalls Sjukhus, Sundsvall

Yvonne Wengström, professor, legitimerad onkologisjuksköterska, Institutionen för neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle för Omvårdnad, Karolinska Institutet, Solna

Fredrik Wärnberg, professor, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sophia Zackrisson, överläkare, docent, universitetslektor i diagnostisk radiologi, VO Bild- och funktion, Skånes Universitetssjukhus Malmö samt Institutionen för translationell medicin, Lunds Universitet, Malmö/Lund

29.3

Jäv och andra bindningar

Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

SweBCG har sedan många år på årlig basis uppdaterat jävsdeklarationerna för alla medlemmar. Jävsdeklarationerna för respektive författare finns tillgängliga på SweBCG:s webbplats. Individuella jävsdeklarationer har tagits in för författare som inte varit medlemmar i SweBCG.