Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Arbetsgrupp

Vägledningen är framtagen av en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp i nära samarbete med samtliga berörda professioner. RCC i samverkan ansvarar för att sammankalla arbetsgruppen vid behov av revideringar.

Arbetsgruppens medlemmar

 • Ingrid Blomstergren, barnmorska, Barnmorskemottagningen Tiohundra, Norrtälje
 • Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
 • Anders Castor, med.dr., barnonkolog, Skånes Universitetssjukhus, medlem i delegationen för medicinsk etik, SLS
 • Nina Cavalli Björkman, med.dr., onkolog, Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Maria Davidson, neurolog, Neurologikliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Hanna Eriksson, med.dr., specialistläkare onkologi och dermatologi, Tema Cancer, Patientområde Huvud-, hals-, lung- och hudcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Irma Fredriksson, med.dr., överläkare, PO Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Eliza Madlycke, patientrepresentant
 • Carina Rudström, MSc specialistsjuksköterska i cancervård, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. RCC Stockholm-Gotland.
 • Kenny Rodriguez-Wallberg, docent, Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Ann-Kristin Rönnberg, med.dr., obstretiker, Universitetssjukhuset Örebro, medlem i delegationen för medicinsk etik, SLS
 • Mikael Sandlund, professor, Psykiatriska kliniken, Umeå universitet, ordförande i delegationen för medicinsk etik
 • Susanna Shultz, redaktör 1177 Vårdguiden
 • Beatrice Sundström, patientrepresentant
 • Bengt Tholander, med.dr., gynonkolog, onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Elin Trägårdh, docent, nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, ordförande i Svensk förening för nuklearmedicin
 • Lovisa Wennström, hematolog, med.dr., Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg