Till sidinnehåll

Performance scores (bedömning av allmäntillståndet)

Funktionsstatus enligt ECOG/WHO/Zubrod

 

Funktionsnivå/funktionsstatus

0

Asymtomatisk – klarar normal aktivitet utan restriktioner

1

Klarar inte fysiskt ansträngande arbete. Helt uppegående.

2

Klarar egenvård, men inte arbete. Uppegående mer än halva dagen.

3

Klarar delvis egenvård. Säng- eller rullstolsbunden mer än halva dagen.

4

Klarar inte egenvård. Helt säng- eller rullstolsbunden.

5

Död.

Funktionsstatus enligt Karnofsky

Procent

Funktionsstatus

100

Asymtomatisk

90

Klarar normal aktivitet. Milda sjukdomssymtom.

80

Klarar med svårighet normal aktivitet. Måttliga symtom.

70

Klarar egenvård, men inte normal aktivitet.

60

Klarar det mesta av egenvård med viss hjälp.

50

Behöver betydande hjälp och omvårdnad.

40

Kräver särskild omvårdnad, uttalad funktionsinskränkning.

30

Kräver sjukhusvård, men är inte kritiskt sjuk.

20

Sjukhusvårdad, kräver aktiv vård/behandling.

10

Moribund.

0

Död.

 

Jämförelse

WHO

Karnofsky

0

100
90

1

80
70

2

60
50

3

40
30

4

20
10

5

0

Referenser

Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Oken et al. Am J Clin Oncol 1982;5:649-655.

The clinical evaluation of chemotherapeutic agens in cancer. Karnofsky and Burchenal, in Evaluation of chemotherapeutic agents, ed MacLeod, Columbia University Press 1949.