Till sidinnehåll

Bleomycinkort

Framsida:

 

Bleomycinkort

 

Din behandling gavs t.o.m.:_____________

 

Sjukhus:___________________________

 

Baksida:

 

Du har under din cancerbehandling fått ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.

 

Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar.

 

Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.

 

Om du trots allt behöver syrgas ska du alltid få detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.

 

Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkaren om ovanstående.

 

Undvik också djuphavsdykning under ca 5 år efter behandlingen.