Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Palliativ vård och insatser

Se nationellt vårdprogram för palliativ vård samt avsnitt 13.3 Palliativ behandling.

Nästa kapitel
16 Omvårdnad och rehabilitering