Till sidinnehåll

Egenvård

18.1

Levnadsvanor

Levnadsvanorna bör uppmärksammas hos varje patient och patienten bör få personcentrerad information om levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor), se Kapitel 15 Understödjande vård. Patienten bör delges information om levnadsvanor från Min vårdplan.

18.2

Komplementär och alternativ medicin

Patienter bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 104105. Se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

18.3

Sol

Solning bör man diskutera med sin läkare då vissa läkemedel man använder mot hudlymfom gör huden mer känslig för sol (till exempel retinoider), och man kan då behöva solskyddsmedel med hög faktor (SPF 30–50). Står man på PUVA-behandling ska man undvika stark sol 12 timmar efter behandling, skydda sig med solskyddsmedel och/eller kläder och även använda solglasögon.

Generellt bör patienterna vara försiktiga med sol på hud som fått strålbehandling, det kan ge hyperpigmenteringar och öka risken för sekundära hudtumörer.

Solljuset kan dock ha en läkande effekt just vid T-cellslymfom i huden (i motsats till annan typ av hudcancer), och ljusbehandling är ett behandlingsalternativ. En huvudregel är dock att man inte ska bränna sig i solen, och heller inte bör sola vid infektioner i huden.

18.4

Vitaminer

D-vitamin påverkar cellulära processer, studier är gjorda på bland annat bröstcancer och tjocktarmscancer, dock finns inte tillräcklig evidens idag för att rekommendera höga intag av Dvitamin eller högdos av andra vitaminer för cancerprevention eller behandling 106107108.

18.5

Huden

Mot torr hud och klåda rekommenderas patienterna att använda dusch- eller badolja och mjukgörande krämer utan parfym. Det kan ha effekt mot klåda och även minska risk för infektioner.

Strålbehandlad hud kan mot slutet av strålbehandlingsperioden och veckorna efteråt bli lätt rodnad och irriterad. Det kan då kännas bra med en mjukgörande kräm eller mild kortisonkräm. Det är viktigt att undvika tillsatser som kan verka irriterande eller ge kontaktallergier (som till exempel mjölksyra eller parfym). Antibiotikatillsatser bör enbart användas på läkares ordination eftersom det finns en risk för kontaktallergi på sikt.

Som skydd för tunn, skadad hud kan silikonkompresser som inte fäster för kraftigt på huden vara skyddande. Det kan även fungera bra med vaselin/paraffin 50/50 % (ex tempore).