Till sidinnehåll

Egenvård

Ett gott immunförsvar är viktigt för att bekämpa sjukdomar och tolerera behandlingar. Hudsjukdomar försämras ofta vid dåligt allmäntillstånd 18. En sund livsstil med god sömn, god hygien, motion och bra kosthållning är viktigt för att stärka kroppens immunförsvar. Rökning och högt alkoholintag är faktorer som påverkar immunsystemet och läkningsprocessen negativt med infektioner i huden och dålig sårläkning som resultat 99100 i tillägg till påverkan av andra viktiga kroppsliga funktioner såsom nedbrytning av läkemedel i levern 100.

18.1

Rökning

Rökstopp rekommenderas på grund av rökningens generellt negativa effekter, men också på grund av dess negativa effekter vid operation och strålbehandling. Kontaktsjuksköterskan bör informera om detta, och vid behov och önskan om hjälp hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp 98101102103104105106. Patienterna kan också ringa den nationella slutarökalinjen 020-84 00 00 (slutarokalinjen.se).

18.2

Komplementär och alternativ medicin

Patienter bör informeras om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 107108. Se det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

18.3

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan eller läkare bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 99100109.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48 (alkohollinjen.se).

18.4

Vikt

Övervikt kan medföra andra komplikationer som diabetes, hjärt- och leversjukdom, vilket är faktorer av betydelse för att kunna tolerera svåra behandlingar och biverkningar av dessa. Att sjukdomar som till exempel högt blodtryck, blodbrist, diabetes är under god kontroll är viktigt för att kunna klara av övriga behandlingar.

18.5

Sol

Solning bör man diskutera med sin läkare då vissa läkemedel man använder mot hudlymfom gör huden mer känslig för sol (till exempel retinoider), och man kan då behöva solskyddsmedel med hög faktor (SPF 30–50). Står man på PUVA-behandling ska man undvika stark sol 12 timmar efter behandling, skydda sig med solskyddsmedel och/eller kläder och även använda solglasögon.

Generellt bör patienterna vara försiktiga med sol på hud som fått strålbehandling, det kan ge hyperpigmenteringar och öka risken för sekundära hudtumörer.

Solljuset kan dock ha en läkande effekt just vid T-cellslymfom i huden (i motsats till annan typ av hudcancer), och ljusbehandling är ett behandlingsalternativ. En huvudregel är dock att man inte ska bränna sig i solen, och heller inte bör sola vid infektioner i huden.

18.6

Vitaminer

D-vitamin påverkar cellulära processer, studier är gjorda på bland annat bröstcancer och tjocktarmscancer, dock finns inte tillräcklig evidens idag för att rekommendera höga intag av D-vitamin eller högdos av andra vitaminer för cancerprevention eller behandling 110111112.

18.7

Huden

Mot torr hud och klåda rekommenderas patienterna att använda dusch- eller badolja och mjukgörande krämer utan parfym. Det kan ha effekt mot klåda och även minska risk för infektioner.

Strålbehandlad hud kan mot slutet av strålbehandlingsperioden och veckorna efteråt bli lätt rodnad och irriterad. Det kan då kännas bra med en mjukgörande kräm eller mild kortisonkräm. Det är viktigt att undvika tillsatser som kan verka irriterande eller ge kontaktallergier (som till exempel mjölksyra eller parfym). Antibiotikatillsatser bör enbart användas på läkares ordination eftersom det finns en risk för kontaktallergi på sikt.

Som skydd för tunn, skadad hud kan silikonkompresser som inte fäster för kraftigt på huden vara skyddande. Det kan även fungera bra med vaselin/paraffin 50/50 % (ex tempore).