Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

16.1

Inledning

Hudlymfom är i flertalet fall en kronisk sjukdom som patienterna lever med i många år med god livskvalitet och patienterna avlider ofta av andra orsaker än lymfom. Kurativt syftande behandling är ovanlig.

För palliativ vård i livets slutskede hänvisas till Nationellt vårdprogram Palliativ vård.

16.2

Palliativ behandling av hudlymfom

Specifikt för palliativ behandling av hudlymfom är god hudvård, klådstillning och sårvård. Strålbehandling i smärtlindrande eller tumörkrympande syfte kan vara värdefull. För behandling av klåda hänvisas till avsnitt 15.7.