Till sidinnehåll

Ärftlighet

Det finns ingen känd ärftlighet för att utveckla hudlymfom.