Till sidinnehåll

Primär prevention

Det finns inga kända preventiva insatser som förebygger hudlymfom.