Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Primär prevention

Det finns inga kända preventiva insatser som förebygger hudlymfom.

Nästa kapitel
6 Symtom och tidig utredning