Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Provtagningsschema

Acitretin och Isotretinoin

Prover

Start

Vecka 4

Vecka 12

Sedan var 6:e månad

Hb, LPK, TPK

x

x

x

x

ALAT, ALP

x

x

x

x

Kreatinin

x

x

x

x

Triglycerider, kolesterol

x

x

x

x

Glukos eller HbA1c

x

x

x

x

Graviditetstest

x

(x)

(x)

(x)

 

Alitretinoin

Prover

Start

Vecka 4

Vecka 12

Sedan var 6:e månad

Hb, LPK, TPK

x

x

x

x

ALAT, ALP

x

x

x

x

Kreatinin

x

x

x

x

Triglycerider, kolesterol

x

x

x

x

Glukos eller HbA1c

x

x

x

x

TSH, fritt T4

x

x

x

x

Graviditetstest

x

(x)

(x)

(x)

 

Bexaroten

Prover

Start

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4

Sedan varje månad

Hb, LPK, TPK

x

x

x

x

x

x

ALAT, ASAT, ALP, bilirubin

x

x

x

x

x

x

Triglycerider, kolesterol

x

x

x

x

x

x

TSH, fritt T4

x

 

x

 

x

x

Kreatinin

x

 

 

 

x

x

Graviditetstest

x

 

 

 

 

 

 

Metotrexat

Prover

Start

v. 2

v. 4

v. 6

v. 8

Sedan var 3.e månad

Hb, LPK, TPK

x

x

x

x

x

x

ALAT

x

x

x

x

x

x

Kreatinin

x

x

x

x

x

x

Albumin, ALP, GT, bilirubin

x

 

 

 

 

 

HIV, hepatit screening

x

 

 

 

 

 

Graviditetstest

x

 

 

 

 

 

 

Interferon

Prover

Start

Vecka 2

Vecka 4

Sedan varje månad

Hb, LPK, TPK

x

x

x

x

ALAT, ASAT, ALP, bilirubin

x

 

x

x

Kreatinin

x

 

x

x

TSH, fritt T4

x

 

x

x

HIV, hepatit screening

x

 

 

 

 

Nästa kapitel
Anmälningsrutiner för nMDK hudlymfom