Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

20.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

20.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Hanna Eriksson ordförande
  med. dr, specialistläkare onkologi och dermatologi, Tema Cancer, Patientområde (PO) Huvud-hals-lunga-hud (HHLH), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Charlotta All-Eriksson
  docent, överläkare, Sektionen för ögononkologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
 • Yvonne Brandberg
  professor, psykolog, Karolinska institutet
 • Ana Carneiro
  med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Anna Coter
  överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Magnus Falk 
  specialist i allmänmedicin, Kärna Vårdcentral, Linköping
 • Ola Fridman Bengtsson
  bitr. överläkare, PO Öron, näsa halssjukdomar, Hörsel och Balans, Flödet för näsa-bihålesjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Anna Hafström
  med. dr, överläkare, Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Johan Hansson
  professor, överläkare, Tema Cancer, PO HHLH, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
 • Hildur Helgadottir
  med. dr, specialistläkare, Tema Cancer, PO HHLH, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Christian Ingvar
  professor, överläkare, Kirurgiska kliniken SUS, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Karolin Isaksson
  med. dr, överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Jan Lapins
  docent, överläkare, PO Gastro, Hud och Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
 • Olle Larkö
  professor, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Ingrid Ljuslinder
  med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå RCC Norr
 • Katarzyna Lundmark
  med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Marianne Maroti
  dermatolog, Länssjukhuset Ryhov, RCC Sydöst 
 • Margareta Nilsson
  överläkare, verksamhetsområde neuroradiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Lars Ny
  docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Roger Olofsson Bagge
  docent, överläkare, Sektionen för bröst- och melanomkirurgi, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Diana Zach
  med. dr, bitr överläkare Gynekologisk cancer inom tema cancer, Karolinska Universitetssjukhus Stockholm
 • Liselott Sahlberg, processledare och samordnande kontaktsjuksköterska hudcancerprocessen
  RCC Stockholm Gotland, Tema Cancer, PO HHLH, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Ulrika Stierner
  med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Karin Terstappen
  med. dr, överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde
 • Gustav Ullenhag
  docent, överläkare, Onkologiska kliniken Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala,
  RCC Uppsala Örebro
20.3

Adjungerade författare

 • Håkan Brorson
  docent, överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
 • Veronica Höiom
  med. dr, forskare, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Karin Johansson
  docent, fysioterapeut, Lymfödemmottagningen, Enheten för cancerrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus
 • Charlotta Jönsson
  fysioterapeut, Lymfödemmottagningen, Enheten för cancerrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus, Lund 
 • Rasmus Mikiver
  statistiker, RCC Sydöst
 • Kari Nielsen
  med. dr, överläkare, Hudkliniken, Helsingborgs sjukhus
 • Bertil Persson
  överläkare, Hudkliniken, Skåne Universitetssjukhus, Lund
 • Iara Rocha Trocoli. Drakensjö
  specialistläkare, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

KVAST-gruppen för hudpatologi

 • Anna Coter
  överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Iva Johansson
  överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Britta Krynitz
  med. dr, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Katarzyna Lundmark
  med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Lena Mölne
  med. dr, överläkare, Klinisk patologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Daniel Nosek
  specialistläkare, Klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Ismini Vassilaki
  överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm; senior konsult patolog/dermatopatolog, Dermipath AB

Adjungerade regionala patologrepresentanter

Bertil Lundskog överläkare, Klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

20.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

20.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av regionala cancercentrums (RCC:s) samverkansgrupp, som utsett Hanna Eriksson till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Läkemedelsrådets arbetsutskott i Region Skåne
 • MSD Oncology Medical Affairs Country Lead
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel
 • Novartis
 • Patient och närståenderådet PNR Väst
 • Patient och närståenderådet RCC Norr
 • Svensk förening för medicinsk genetik - arbetsgruppen för onkogenetik
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Svensk förening för nuklearmedicin
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Svenska sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi
 • Vårdprocessgrupp Melanom, RCC Uppsala Örebro
 • Vårdprogramgruppen Cancerehabiltering

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna har vårdprogrammet reviderats och har därefter godkänts av RCC Samverkan.

Nästa kapitel
21 Prognosinstrument för melanom