Till sidinnehåll

Begreppsförklaringar och förkortningar

5-Fu

5-fluorouracil

Adjuvant

Onkologisk behandling som ges efter den primära behandlingen

BMI

Body Mass Index (Vikt i kg/längden i meter i kvadrat)

CBCT

Cone Beam CT

CUP

Cancer of Unknown Primary (cancer med okänd primärtumör)

CUP-HH

Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör

DNA

Deoxiribonukleinsyra, det kemiska ämne som bär genetisk information

DT/CT

Datortomografi, Computed Tomography

EBV

Epstein-Barr-Virus

EGFR

Epidermal Growth Factor Receptor

FDG

Fluorodeoxyglucose

FFPE

Formalinfixerad parafinbäddad

FNAC/FNP

Finnålsaspirationscytologi/finnålspunktion

Gy

Gray

HH-cancer

Huvud- och halscancer

HPV

Humant papillomvirus

i.v

Intravenös

IMRT

Intensity Modulated Radiation Therapy

INCA

Informationsnätverk för cancervården

KVAST

Kvalitets- och standardiseringskommittén (diagnostiskt styrdokument för patologi)

MDK

Multidisciplinär konferens

MHCF

Mun- och Halscancerförbundet

Metakrona tumörer

Tumörer som uppkommer > 6 månader på olika lokalisationer

MR

Magnetisk resonantomografi

NGT

Nasogastrisk son (nasogastric tube)

Neoadjuvant

Onkologisk behandling som ges innan den primära behandlingen

NOS

Ospecificerad (Not otherwice specified)

NSF

Nefrogen systematisk fibros

PAD

Patologisk anatomisk diagnos

PAL

Patientansvarig läkare

Panendoskopi

Undersökning av näsa, mun, svalg, struphuvud, luftvägar och matstrupe under narkos

PCR

Polymeras Chain Reaction (polymeraskedjereaktion)

PEG

Perkutan endoskopisk gastrostomi

PET-CT

Positron Emmision Tomography-Computed Tomography-

PF

Cisplatin och 5-fluorouracil i kombination

PPI

Protonpumpshämmare

Px

Provexcision

RCC

Regionalt cancercentrum

Recidiv

Återfall

Residual

Kvarvarande tumör

Salvage

Kirurgi som utförs då den primöra behandlingen inte haft avsedd effekt eller vid återfall

SIB

Simultan Integrerad Boost (strålbehandlingsteknik)

SNUC

Sinonasal oidentifierad cancer

Synkrona tumörer

Samtidigt förekommande tumörer inom 6 månader

TORS

Transoral robotkirurgi

UICC

International Union against Cancer

WHO

World Helath Organization

ÖNH

Öron-, näs- och hals (t ex -mottagning / -klinik)