Till sidinnehåll

Bilaga 7. Vårdprogramgruppens sammansättning 2015

Vårdprogramgruppen

 • Martin Beran, med.dr, överläkare (ordf.) ÖNH, NÄL Trollhättan/RCC Väst
 • Eva Hammerlid, docent, överläkare ÖNH, SU Göteborg
 • Jan Nyman, docent, överläkare Onkologen, SU Göteborg
 • Magnus Wahlgren, överläkare (t.o.m. 2014) ÖNH, NUS Umeå
 • Karin Söderström, överläkare Onkologen, NUS Umeå
 • Johan Wennerberg, prof., överläkare ÖNH, SUS Lund
 • Eva Brun, docent, överläkare Onkologen, SUS Lund
 • Lovisa Farnebo, med.dr, överläkare ÖNH, US Linköping
 • Freddi Lewin, docent, verksamhetschef Onkologen, Ryhov Jönköping
 • Anders Högmo, med.dr, överläkare ÖNH, KS Solna
 • Helena Sjödin, överläkare Onkologen, KS Solna
 • Tomas Ekberg, med.dr, överläkare ÖNH, AS Uppsala
 • Johan Reizenstein, överläkare Onkologen, US Örebro
 • Brith Granström, sjuksköterska (fr.o.m. 2014) ÖNH, NUS Umeå
 • Adjungerade författare
 • Göran Laurell, prof., överläkare ÖNH, AS Uppsala
 • Anders Westerborn, överläkare ÖNH, US Örebro
 • Magnus Niklasson, med.dr, överläkare ÖNH, SU Göteborg
 • Lena Cederblad, specialistläkare Onkologkliniken, AS Uppsala
 • Robert Cameron, överläkare Patologen, SUS Lund
 • Christer Jensen, överläkare Neuroradiologi, SU Göteborg
 • Lennart Flygare, odont.dr, övertandläkare Bild- och funktionsmedicin, NUS Umeå
 • Bea Kovacsovics, överläkare Röntgenkliniken, US Linköping
 • Margareta Lundin, med.dr, överläkare Neuroradiologi, US Örebro
 • Inger Nilsson, överläkare Neuroradiologi, SU Göteborg
 • Viveca Henriksson Rahm, överläkare Röntgenkliniken, KS Solna
 • Olof Rudling, överläkare Neuroradiologi, SUS Lund
 • Jan Nyberg, övertandläkare Käkkirurgiska kliniken Örebro
 • Hedda Haugen Cange, med.dr, överläkare Onkologen, SU Göteborg

Patientföreträdare

 • Ulf Jönson, socionom Mun- och halscancerförbundet
 • Annika Axelsson, ekonom Mun- och halscancerförbundet

Redaktionell grupp

 • Eva Munck-Wikland, prof., överläkare ÖNH, KS Solna
 • Anders Högmo, med.dr, överläkare ÖNH, KS Solna
 • Martin Beran, med.dr, överläkare ÖNH, NÄL Trollhättan/RCC Väst
 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård RCC Väst
 • Stödjande funktioner RCC Väst
 • Erik Holmberg, fil.dr, statistiker RCC Väst
 • Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård RCC Väst