Till sidinnehåll

Sjukregler

Sjukregel 1

Dubbla dosen kortison vid:

  • Feber över 38°C
  • Sjukdom som kräver sängvila
  • Infektion som antibiotikabehandlas
  • Mindre ingrepp i lokalbedövning

Kontakta läkare vid frågor eller utebliven förbättring.

Sjukregel 2

Intravenöst/intramuskulärt kortison behövs vid:

  • Allvarlig sjukdom/trauma
  • Kräkningar
  • Diarré


Åk alltid till sjukhus för intravenös behandling med vätska och kortison!

Alltid till sjukhus! Övervakning, koksalt i dropp, kortison.

Sjukregel 3

Intravenöst/intramuskulärt kortison behövs vid:

  • Större kirurgi
  • Förlossning
  • Vissa undersökningar (endoskopi, angiografi)

Åk alltid till sjukhus för intravenös behandling med vätska och kortison!

När ska jag ta Solu-Cortef®?

Solu-Cortef® ska tas om du inte kan tillgodogöra dig kortisontabletter som vid kräkning och/eller kraftiga diarrér. Ta alltid Solu-Cortef® innan du åker in till akutmottagningen eftersom resan dit eller väntetiden kan vara lång. Inj. Solu-Cortef® ersätter inte besök på akutmottagningen.