Till sidinnehåll

Vårdprogrammets mål

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att skapa ett gemensamt nationellt dokument som täcker utredning, behandling och uppföljning av patienter med hypofystumörer. Även om det finns likheter i handläggningen av patienter med hypofystumörer, speciellt i början av den diagnostiska processen, så finns det stora skillnader när det gäller den fortsatta utredningen, behandlingen och uppföljningen. Målet med vårdprogrammet är således att ta fram handfasta evidensbaserade rekommendationer för samtliga steg i den ofta komplexa process som patienter med alla typer av hypofystumörer går igenom, från diagnos till långtidsuppföljning.