Till sidinnehåll

Kvalitetsindikationer och målnivåer

19.1

Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi

  • Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos. Målvärden: >70 % respektive >95 %.
19.2

Andra kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter undersökta med avseende på del(17p)/TP53-mutation inför primär behandlingsstart. Målvärde >90 %.
  • Andel patienter undersökta avseende IGHV-mutationsstatus inför behandlingsstart. Målvärde >90 %.
  • Tid från diagnos till beslut om aktiv exspektans 26 dagar respektive till behandlingsstart högst 35 dagar. Målvärde >80 %.

Ledtider för standardiserat vårdförlopp (SVF).