Till sidinnehåll

Sammanfattning av cancerbehandling

I SALUB-registret finns detaljerad information om patientens cancerbehandling. När alla uppgifter om behandling och plan för uppföljning matats in i registret går det att ta ut en pdf-kopia till patienten och vårdgivaren. Här under följer ett exempel för att ge en bild av den typ av information som finns i sammanfattningen. Alla data är inte ifyllda i detta exempel.

Bilaga 2_1.jpg

Bilaga 2_2.jpg

Bilaga 2_3.jpg

Bilaga 2_4.jpg

Bilaga 2_5.jpg

Bilaga 2_6.jpgBilaga 2_7.jpg

Bilaga 2_8.jpgBilaga 2_9.jpg

Bilaga 2_10.jpg

Bilaga 2_11.jpg

Bilaga 2_12.jpg

Bilaga 2_13.jpg