Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Potentiella sena biverkningar av cytostatika – sammanfattning

Givet cytostatika

Potentiell sen biverkan

Kapitel

Alla

Nedsatt livskvalitet

6

Påverkad tandutveckling och karies

14

Nedsatt immunitet mot vaccinpreventiva infektioner

16

Sekundär malignitet

27

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Actinomycin D (dactinomycin)

Påverkad leverfunktion

12

Amsakrin

Hjärtpåverkan

9

Asparaginas

Pankreasdysfunktion

12 + 23

BCNU (karmustin)

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Lungpåverkan

17

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16 + 27

Bleomycin

Lungpåverkan

17

Hyperpigmentering

26

Busulfan

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Lungpåverkan

17

Påverkad leverfunktion

12

Sekundär leukemi

16 + 27

Bestående alopeci

26

CCNU (lomustin)

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Lungpåverkan

17

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16 + 27

 

 

 

Cisplatin

Perifer neuropati

7

Hörselnedsättning

11

Nedsatt njurfunktion

13

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Cyklofosfamid

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Urinblåsedysfunktion

13

Sekundär leukemi och sekundära sarkom

16 + 27

Bestående alopeci

26

Cytarabin

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Dakarbazin

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Sekundär leukemi

16 + 27

Daunorubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Sekundär cancer

16 + 27

Doxorubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Sekundär cancer

27

Epirubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Sekundär cancer

27

Etoposid

Sekundär leukemi

16 + 27

Fludarabin

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Hydroxyurea (hydroxikarbamid)

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Idarubicin

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Ifosfamid

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Nedsatt njurfunktion

13

Urinblåsedysfunktion

13

Potentiell hjärtpåverkan

9

Sekundär leukemi

16 + 27

Potentiellt nedsatt bendensitet

25

CNS-påverkan

8

Karboplatin

Hörselnedsättning

11

Nedsatt njurfunktion

13

Klorambucil

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Sekundär leukemi

16 + 27

Kortikosteroider

Nedsatt bendensitet

25

Melfalan

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Nedsatt njurfunktion

13

Sekundär leukemi

16 + 27

Merkaptopurin

Ingen känd specifik sen biverkan

 

Metotrexat

Neuropsykologisk dysfunktion

8

Leverpåverkan

12

Nedsatt njurfunktion

13

Potentiellt nedsatt bendensitet

25

Metyl-CCNU (semustin)

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Lungpåverkan

17

Njurpåverkan

13

Sekundär leukemi

16 + 27

Mitoxantron

Nedsatt hjärtmuskelfunktion

9

Mustin

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Sekundär leukemi

16 + 27

Prokarbazin

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Sekundär leukemi

16 + 27

Teniposid

Sekundär leukemi

16 + 27

Tioguanin

Levertoxicitet

12

Tiotepa

Nedsatt gonadfunktion

20 + 21

Sekundär leukemi

16 + 27

Vinblastin

Perifer neuropati

7

Potentiell påverkan på muskel och skelett

25

Potentiell påverkan metabolt syndrom

23

Vinkristin

Perifer neuropati

7

Potentiell påverkan på muskel och skelett

25

Potentiell påverkan metabolt syndrom

23

Nästa kapitel
6 Att leva efter avslutad behandling – uppföljning, planering och cancerrehabilitering