Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

Sedan 2009 registreras patienter med HCC i nationellt register för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv, tidigare NLGR). Registret är ett INCA-register, och anmälan i registret medför också anmälan till cancerregistret. Valda kvalitetsindikatorer kan följas online hos registret. Årsrapport och resultat finns här.