Till sidinnehåll

Remissinstanser

Följande remissinstanser är vårdprogrammet skickat till:

 • Svensk kirurgisk föreningen för övre abdominell kirurgi
 • Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)
 • Svensk Onkologisk Förening (SOF) och dess sektion för Gastroonkologi (GOF)
 • Svensk Förening för Patologi (SVFP)
 • Svensk Förening för Palliativ medicin (SFPM)
 • Svenska Infektionsläkarföreningen
 • Svensk Förening för bild och funktionsmedicin (SFBM)
 • Svensk Förening för specialistsjuksköterskor i kirurgi
 • Svensk Transplantationsförening
 • NPO, Nationella programområdet för mage och tarmsjukdomar
 • NPO, nationellt programområde för infektionssjukdomar
 • Nationella Primärvårdsrådet
 • Sjuksköterskor i cancervården
 • Sjuksköterskor för palliativ medicin
 • Svensk kuratorsförening
 • Svensk förening för sexologi
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
 • Dietisternas riksförbund
 • Fysioterapeuterna
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEPOS)
 • Patientorganisationen PALEMA
 • Riksförbundet för leversjuka
 • Riksföreningen för Hepatit C
 • Sveriges Cancersjukas Riksförbund
 • MOD, föreningen för mera organdonation
 • Nätverket mot cancer
 • Ung cancer
 • Cancerkompisar
 • Cancerfonden
 • Cancerrehabfonden
 • Nära cancer
 • Anhörigas riksförbund
 • Patient- och närståenderåd
 • Vårdprogramgrupp för HCC