Till sidinnehåll

Tabell PVT avsnitt 11.6

Författare, publ år

Typ av studie

N=

Studerade tekniker

PVT-utbredning

Huvudresultat

Yu 2018 (J. I. Yu et al., 2018)

Retro register

78

LR vs cTACE

segmentell el subsegmentell

LR bättre PFS än TACE + RT, men pga tumörmorfologi

Lee 2018 (D. Lee et al., 2018)

Retro match cohort

86 (43 + 43)

LR vs cTACE

huvudstam el lobär

LR bättre OS än TACE + RT (26.9 vs 14.2 mån, p=0.04)

Ye 2014 (Ye et al., 2014)

Retro

338

BSC vs cTACE vs LR vs LR + cTACE

olika utbredn (flest lobär el segmentell)

Mean OS 3.8; 7; 8.2 och 15.1 mån resp: LR bäst, lägg till > 3 postop cTACE för att öka överlevn. Sämre överlevnad om PVT i huvudstammen.

Lee 2016 (J. M. Lee et al., 2016)

Retro

172

LR vs cTACE vs Sorafenib

olika utbredn

Median OS för LR, cTACE och Sorafenib var 19.9, 6.6 o 6.3 mån, men cTACE-grupp hade sign mer ascites, större tumörer och mer utbredd PVT

Kim 2018 (J. H. Kim, Shim, et al., 2018)

Retro

331

cTACE

segmentell

cTACE effektivt vid segmentell PVT.

Riskfaktorer för kort överlevnad: stor tumörbörda (up-to-11 criteria*), extrahepatisk spridning, Child-Pugh B, inget svar på TACE

Liang 2017 (Liang et al., 2017)

Retro

57

cTACE

olika utbredn

Median OS 8.3 mån (11,3 mån för responders; 3.3 mån för icke-resp)

Liu 2014 (L. Liu et al., 2014)

Retro

188

cTACE

olika utbredn

Median OS 6.1 mån. Riskfaktorer för kort överlevnad: PVT i huvudstammen, extrahepatisk spridning, ≥ 3 st tumörer

 

Författare, publ år

Typ av studie

N=

Studerade tekniker

PVT-utbredning

Huvudresultat

Abdella 2018 (Abdella et al., 2018)

Retro

30

cTACE

lobär

cTACE effektivt vid lobär PVT.

Mean OS 17 mån.

Choi 2017 (J. W. Choi et al., 2017)

Retro

81

cTACE

segmentell el subsegmentell

Median OS 15.5 mån

Long 2016 (Long et al., 2016)

Retro

60

cTACE + MWA

olika utbredn (flest lobär el segmentell)

OS 13.5 mån

Lee 2017 (S. W. Lee et al., 2017)

Retro

129

TAI + syst vs cTACE

 

olika utbredn, analys har ej tagit hänsyn till PVT-utbredn

TAI (epirubicin + cisplatin) + syst infusion (5-fluorouracil) bättre OS (median 9.3 mån) än cTACE (doxorubicin) (4.6 mån) hos BCLC-C-patienter

Abdelmaksoud 2017 (Abdelmaksoud et al., 2017)

Retro

140

Beh vs inte beh

107 st huvudstam, övr lobär el segmentell

79% fick ingen beh, 25% fick cTACE, övr annan beh. OS bättre för pat som fick beh (HR 1.8, p=0.049) (osäker studiekvalitet)

Zhang 2015 (Zhang et al., 2015)

Retro

89

Sorafenib + Sorafenib vs cTACE

tumörtromb i huvudsammen

Ingen skillnad i effekt (OS 6 resp 7 mån).

Yang 2014 (M. Yang et al., 2014)

RCT

85 (43 + 42)

cTACE + 125I vs cTACE

tumörtromb

125I -sträng placerad genom tumörtromb + cTACE gav ökad OS (median 7 mån) jmf bara cTACE (5 mån).

Yang 2018 (B. Yang et al., 2018)

Pilot

31

cTACE + etanol vs  cTACE

tumörtromb lobärt eller huvudstam

Median OS 10.5 mån. 3-, 6-, 12-mån överlevn cTACE + etanol 90, 65, 42% (jmf bara cTACE 60, 30, 11%)

Li 2018 (M. F. Li et al., 2018)

Meta-analys

2 359

Flera tekniker

transart + stråln

olika utbredn, analys har ej tagit hänsyn till PVT-utbredn

Effektivitetsranking (SUCRA):

HAIC + RT (0.93)

TACE + RT (0.85)

HAIC (0.71)

TACE + Sorafenib (0.53)

TACE + SBRT (0.38)

SBRT (0.28)

TACE (0.20)

Sorafenib (0.11)

 

Författare, publ år

Typ av studie

N=

Studerade tekniker

PVT-utbredning

Huvudresultat

Zhang 2017 (X. P. Zhang et al., 2017)

Meta-analys

3129

LR vs cTACE

olika utbredn

LR bättre OS (median12-30 mån) än cTACE (median 5-20 mån) vid segmentell el lobär PVT.

Ingen skillnad vid huvudstams-PVT. (LR median 6-8 mån; cTACE 5-7 mån)

Zhang 2017 (X. Zhang et al., 2017)

Meta-analys

1091 + 973

cTACE + Sorafenib vs

cTACE

olika utbredn

cTACE + Sorafenib ger ökad OS vid 6 mån och 1 år, bättre vid mindre utbredd PVT.

Silva 2017 (Silva et al., 2017)

Meta-analys

1933

cTACE

olika utbredn

1-, 3- och 5-årsöverlevn

29%, 4%, 1%. Post TACE leversvikt 1%, komplikationer 18%. Samma response rate, men sämre OS hos pat med huvudstams-PVT (5 mån) än de med PVT lobärt el segmentellt (11 mån).

Leng 2016 (Leng et al., 2016)

Meta-analys

600

cTACE vs kontroll (flest BSC)

olika utbredn

Median OS för cTACE 7.1-14.9 jmf kontroll (BSC) 1.4-4.4 mån

Zhao 2016 (Zhao et al., 2017)

Meta-analys

1760

cTACE/HAIC vs cTACE/HAIC + RT

olika utbredn

Ingen säker skillnad. (osäker studiekvalitet)

Choi 2018 (J. W. Choi et al., 2018)

Retro

147

 

cTACE

 

(PHT,

inte PVT)

Högre grad av PHT och lägre grad av selektivitet vid cTACE gav tidigare tumörprogress. (HR=7.14 o 1.96 resp)

Hög pat-ålder, utt PHT och stor tumör gav kortare OS. (HR=1.05; 2.06 o 1.45 resp)

 

Tabell 1 b. SIRT vid PVT

Författare, publ år

Typ av studie

N=

Studerade tekniker

PVT-utbredning

Huvudresultat

Edeline 2016 (Edeline et al., 2016)

Retro

151 (34 + 115)

SIRT vs Sorafenib

tumörtromb

Median OS högre för SIRT (18.8 mån) än för Sorafenib (6.5 mån)

Rim 2017 (Rim et al., 2018)

Meta-analys

2513

3D-RT vs SIRT vs SBRT

lobär eller huvudstam

Ingen skillnad i OS.

Ozkan 2015 (Ozkan et al., 2015)

Retro

29

SIRT

med (n=12) eller utan (n=17) PVT

Median OS 17 mån både med o utan PVT (varav 7 st i huvudstam)

Golfieri 2015 (Golfieri et al., 2015)

Retro

104

SIRT

med (n=52) eller utan (n=52) PVT

Median OS 17 mån både utan o med segmentell PVT, men sämre vid lobär (6.4 mån) eller huvudstam (5.4)


LR = leverresektion; PFS = progression free survival; OS = overall survival; cTACE = conventional transarterial chemoembolization; BSC = best supportive care; RT = radio therapy; HAIC = hepatic artery infusion chemotherapy; SBRT = stereotactic body radio therapy; SUCRA = surface under cumulative ranking curve; TAI = transarterial chemoinfusion; PHT = portal hypertension; HR = hazards ratio; SIRT = selective internal radiation therapy; 3D-RT = 3-dimensional conformal radiotherapy

*stor tumörbörda (up-to-11-criteria) = antal tumörer + diameter (cm) på den största ≥ 11 enl Kim et al (J. H. Kim et al., 2017).