Till sidinnehåll

Tabell utvärdering av behandlingseffekt

Sammanställning av studier från 2017–2018 av utvärdering av effekt av TACE och SIRT.

Författare, publ år

Typ av studie

Antal pat (n=)

Antal tumörer (n=)

Beh vars effekt utvärderas

Moda-litet

Huvudresultat

Klompen­houwer 2018 (Klompenhouwer et al., 2018)

Retro

29

-

SIRT

MRI

ADC-ratio predicerar överlevnad

mRECIST predicerar inte överlevnad

Wu 2017 (X. M. Wu et al., 2017)

Retro

84

-

cTACE (ev TAI)

MRI

ADC-värden predicerar effekt

Gordic 2017 (Gordic et al., 2017)

Retro

52

-

SIRT/TACE (typ anges ej)

MRE

Tumor stiffness korrelerar med uppladdning och nekros

Matsui 2017 (Y. Matsui et al., 2017)

Retro

30

46

cTACE

CT nativ

Lipiodolupptag 1 v post cTACE och relativ minskning av detta vid uppföljn predicerar återfall

Young 2018 (S. Young et al., 2019)

Retro

85

-

SIRT

CT/MRI

CT/MRI 1 mån post SIRT påverkar inte fortsatt behandling

Höink 2017 (Hoink et al., 2017)

Retro

30(72)

 

cTACE/SIRT

CT+ivk

Vitalitetsbaserad bedömning bättre. Semiautomatisk metod bättre än manuell.

Lam 2017 (A. Lam et al., 2017)

Retro

51

86

DEB-TACE

CT+ivk

Venös uppladdning 8och inte wash-out) kan förekomma post TACE

Gunn 2017 (Gunn et al., 2017)

Retro

75

-

DEB-TACE

CT/MRI

Gängse respons­bedömningar (WHO, RECIST, EASL, mRECIST) predicerar inte OS o TTP

 

Tillstånd/situation, ex teknik för utvärdering av kemoembolisering.

Procedur

Kommentar,

ev neg belastning för patient

Evidens
(enl GRADE)

Rekommendation (rekommenderas, kan vara indicerat, skall inte användas)

Ex ul 

 

 

 

 

Ex ul med kontrast

 

 

 

 

Ex CT 

Kärlengagemang avgörs bäst med CT

strålning

 

 

Ex MR med kontrast

 

 

 

 

Ex PET