Till sidinnehåll

Tillvägagångssätt, avsnitt 11.6

PubMed-sökning 2018-10-10: ”TACE HCC” gav 2 427 träffar. De översta (nyaste) 500 titlarna lästes och abstracten för relevanta artiklar togs fram (96 st).

PubMed-sökning 2018-10-11: ”SIRT HCC” gav 86 träffar. Samtliga titlar lästes och abstracten för relevanta artiklar togs fram (35 st).

PubMed-sökning 2018-10-12: ”TACE HCC portal vein thrombosis” gav 204 träffar varav de titlarna på 120 st från 2014–2018 och abstracten för ytterligare 20 relevanta artiklar togs fram.

PubMed-sökning 2018-10-12: ”SIRT HCC portal vein thrombosis” gav 12 träffar varav inga ytterligare var relevanta.

Ytterligare 6 relevanta artiklar hittades via referenser.

Abstracten sorterades ämnesvis:

PVT

PVT + TACE

31 st

PVT + SIRT

4 st

Allmänt

HCC allmänt

22 st

TACE allmänt

13 st

SIRT allmänt

21 st

Kombinationsterapier

TACE + op

2 st

TACE + sorafenib

6 st

TACE + strålning

1 st

TACE + ablation

5 st

TACE + antiangiogenes

2 st

TACE + SIRT

1 st

Jämförelse av tekniker

TACE vs SIRT

3 st

cTACE vs DEB-TACE

6 st

TACE vs TAE

2 st

Övrigt

Tekniska aspekter på TACE

17 st

Bridge to surgery

5 st

Behandl av återfall

1 st

Imagingaspekter

15 st

Samtliga abstracts lästes och de viktigaste artiklarna togs fram och lästes. Resultatet sammanställdes i tabeller och text.