Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 6. Checklista uppföljning cervixcancer

Modifierat efter Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 (CTCAE) + RTOG/EORTC Late Radiation Morbidity Scoring Scheme 

 

Grad 0

Kramp/knip­smärtor i buken 

inga symtom

Diarré  

oförändrat
jfrt baseline

Anal inkontinens

inga symtom 

Rektalblödning  

inga symtom

Proctit  

inga symtom

Enterit/colit

inga symtom

Malabsorption

inga symtom

Ileus

inga symtom

Dysuri (smärta vid miktion)

inga symtom  

Urinläckage 

inga symtom

Urinträngningar

inga symtom 

Vaginal atrofi

normal slemhinna

Telangiektasier

avsaknad  

Vaginal stenos

avsaknad

Fibros

avsaknad

Lymfödem  (bensvullnad)  

inga symtom

Smärta i bäcken/rygg

inga symtom

 

Grad 1

Kramp/knip­smärtor i buken 

milda besvär

Diarré  

ökning < 4 avföringar/d

Anal inkontinens

enstaka skydd

Rektalblödning  

milda symtom;
kräver ingen åtgärd 

Proctit  

ökad avföringsfrekvens; enstaka blod;
obehag

Enterit/colit

inga symtom endast röntgen-fynd

Malabsorption

milda symtom

Ileus

intermittent

Dysuri (smärta vid miktion)

milda symtom 

Urinläckage 

vid hosta/nysning

Urinträngningar

frekvensökning eller nocturi ≤ 2x normalt; enures 

Vaginal atrofi

lätt blekhet, bibehållna rugae

Telangiektasier

enstaka

Vaginal stenos

luckra synekier  

Fibros

nedsatt elasticitet i vagina

Lymfödem  (bensvullnad)  

milda besvär; pittingödem

Smärta i bäcken/rygg

milda symtom  ej funktionspåverkan; påverkar fysisk träning; enstaka non-opiod analgetika

 

Grad 2

Kramp/knip­smärtor i buken 

måttlig smärta;
påverkar armfunktionen
ej ADL-påverkan

Diarré  

ökning 4-6 avföringar/d; intravenös vätska < 24 t; ej ADL-påverkan

Anal inkontinens

dagliga skydd

Rektalblödning  

kräver medicinsk åtgärd

Proctit  

blödning-slem, obehag medicinkrävande
ej ADL-påverkan

Enterit/colit

buksmärtor;
blod/slem i avföringen

Malabsorption

ändrad diet;
peroral medicinering

Ileus

medicinsk åtgärd 

Dysuri (smärta vid miktion)

symtom minskar med behandling  

Urinläckage 

spontant; inkontinensskydd

Urinträngningar

frekvens > 2 x normalt men ej <1 gång/tim; intermittent hämaturi 

Vaginal atrofi

måttlig blekhet, reducerade rugae

Telangiektasier

sparsamma, lokaliserade

Vaginal stenos

fasta synekier, förkortning ≤ 1/3

Fibros

nedsatt elasticitet i vagina+parametrier

Lymfödem  (bensvullnad)  

måttliga lymfödem; kräver stödstrumpor

Smärta i bäcken/rygg

måttlig smärta; 

 

Grad 3

Kramp/knip­smärtor i buken 

svår smärta;
påverkar ADL 

Diarré  

ökning ≥7 avföringar/d; intravenös vätska ≥24 t; sjukhusvård;
påverkar ADL

Anal inkontinens

påverkar ADL;  operations-indikation 

Rektalblödning  

kräver transfusion

Proctit  

avföringsinkontinens kirurgisk åtgärd;
påverkar ADL

Enterit/colit

buksmärtor, feber, tarmbesvär med ileus

Malabsorption

TPN-indikation

Ileus

kirurgisk åtgärd

Dysuri (smärta vid miktion)

symtom trots behandling  

Urinläckage 

påverkar ADL; intervention indikerad 

Urinträngningar

≥1 x/tim; urgency; kateterindikation;
frekvent hämaturi; blåskapacitet < 150 cc

Vaginal atrofi

blek, endast enstaka rugae

Telangiektasier

multipla, samman­hängande områden 

Vaginal stenos

fasta synekier,  

Fibros

nedsatt elasticitet i vagina   +parametrier            + bäckenbotten

Lymfödem  (bensvullnad)  

kraftigt lymfödem; vätskande ödem;
ADL-påverkan 

Smärta i bäcken/rygg

svår smärta; 
kraftig ADL-påverkan; regelbunden opioidanalgetika

 

Grad 4

Kramp/knip­smärtor i buken 

invalidiserande    

Diarré  

livshotande tillstånd

Anal inkontinens

permanent  anastomos/stomi  

Rektalblödning  

störtblödning
akut åtgärd

Proctit  

livshotande tillstånd

Enterit/colit

livshotande tillstånd 

Malabsorption

livshotande tillstånd

Ileus

 

Dysuri (smärta vid miktion)

 

Urinläckage 

kirurgisk intervention

Urinträngningar

blåskapacitet < 100 cc; svår hämorrhagisk cystit

Vaginal atrofi

uttalad blekhet,
avsaknad av rugae

Telangiektasier

hela vagina, spontanblödningar 

Vaginal stenos

förkortning ≥ 3/4  

Fibros

frozen pelvis

Lymfödem  (bensvullnad)  

kraftigt lymfödem
med ulceration;
invalidiserande  

Smärta i bäcken/rygg

Invalidiserande;
kirurgisk åtgärd

 

Grad 5

Kramp/knip­smärtor i buken 

 

Diarré  

död i kompl.

Anal inkontinens

 

Rektalblödning  

död i kompl.

Proctit  

död i kompl.

Enterit/colit

död i kompl.

Malabsorption

död i kompl.

Ileus

död i kompl.

Dysuri (smärta vid miktion)

 

Urinläckage 

 

Urinträngningar

 

Vaginal atrofi

 

Telangiektasier

 

Vaginal stenos

 

Fibros

 

Lymfödem  (bensvullnad)  

 

Smärta i bäcken/rygg

 

Nästa kapitel
Bilaga 7. Cervix histopatologi