Till sidinnehåll

Bilaga 3. KVAST-kompendium i cervixcytologi

Aktuellt kompendium finns på hemsidan för Svensk förening för patologi, KVAST exfoliativ cytologi