Till sidinnehåll

Bilaga 4. Terminologi Internationella kolposkopifederationen (IFCPC)

Logotyp

Kolposkopisk nomenklatur för cervix (antagen på IFCPC:s kongress i Rio de Janeiro 2011)

I. Allmän bedömning

Adekvat/icke adekvat kolposkopi och orsaker till det (blödning, inflammation, ärr osv)

Gränsen mellan skivepitel och cylinderepitel (SCJ): helt synlig, delvis synlig, inte alls synlig 

Typ av transformationszon 1, 2, 3

 

II. Normala kolposkopiska fynd

1. Ursprungligt skivepitel: Moget, atrofiskt

2. Cylinderepitel; ektopi 

3. Metaplastiskt skivepitel; Ovula Nabothi, körtelöppningar

4. Deciduaomvandling under graviditet

 

III. Avvikande kolposkopiska fynd

 

Lokalisation av förändringen: Inom eller utanför TZ; lesionens läge enligt klockan 

Förändringens storlek: Antalet kvadranter av portioytan som förändringen täcker, storlek mätt i procent av portioytan

Lätta förändringar Grad 1 Fin mosaik; fin punktering; tunt acetovitt epitel; oregelbundna ”geografiska” kanter

Svåra förändringar Grad 2 Skarpa kanter; inre kanttecken; ”ridge sign”; starkt acetovitt epitel; grov mosaik; grov punktering; snabbt acetoupptag; svullna acetotagande körtelmynningar (cuffing);

Icke specifika fynd Leukoplaki (keratos, hyperkeratos); Erosion. 

Jodfärgning (Schillers test): färgat/icke-färgat

Misstänkt invasion: Atypiska kärl. 

Andra fynd: sköra kärl; oregelbunden yta, exofytisk förändring, ulceration (nekros); tumör

Diverse andra förändringar: Kongenital transformation zon, kondylom, polyp (ektocervikal/endocervikal), Inflammation, stenos, medfödda anomalier, förändringar som följd av behandling, endometrios. 

 

IV. Mått på excisionspreparat: Längd – avståndet från distala (externa) kanten till den proximala (interna) kanten

Tjocklek  – avståndet mellan kanten med stroma till ytan på det utskurna preparatet

Omkrets (vid behov) – preparatets omkrets vid portioytan.

Tjocklek och omkrets

Ref Bornstein J, Bentley J, Bösze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Tatti S, Torne A, Walker P. 2011  colposcopic terminology of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. Obstet Gynecol. 2012 Jul;120(1):166-72. PubMed PMID: 22914406.

 

Översättning: Sonia Andersson, Bengt Andrae, Björn Strander 2016.