Till sidinnehåll

Bilaga 4. Terminologi Internationella kolposkopifederationen (IFCPC)

Logotyp

I. Allmän bedömning

Bedömbar/icke bedömbar kolposkopi och orsaker till det (blödning, inflammation, ärr och så vidare).

Gränsen mellan skivepitel och cylinderepitel (SCJ): helt synlig, delvis synlig, inte alls synlig. 

Typ av transformationszon 1, 2, 3.

II. Normala kolposkopiska fynd

 1. Ursprungligt skivepitel: Moget, atrofiskt.
 2. Cylinderepitel; ektopi. 
 3. Metaplastiskt skivepitel; Ovula Nabothi, körtelöppningar.
 4. Deciduaomvandling under graviditet.

III. Avvikande kolposkopiska fynd

 • Lokalisation av förändringen: Inom eller utanför TZ; lesionens läge enligt klockan. 
 • Förändringens storlek: Antalet kvadranter av portioytan som förändringen täcker, storlek mätt i procent av portioytan.
 • Lätta förändringar Grad 1 Fin mosaik; fin punktering; tunt acetovitt epitel; oregelbundna ”geografiska” kanter.
 • Svåra förändringar Grad 2 Skarpa kanter; inre kanttecken; ”ridge sign”; starkt acetovitt epitel; grov mosaik; grov punktering; snabbt acetoupptag; svullna acetotagande körtelmynningar (cuffing).
 • Icke specifika fynd Leukoplaki (keratos, hyperkeratos); Erosion. 
 • Jodfärgning (Schillers test): färgat/icke-färgat.
 • Misstänkt invasion: Atypiska kärl. 
 • Andra fynd: sköra kärl; oregelbunden yta, exofytisk förändring, ulceration (nekros); tumör.
 • Diverse andra förändringar: Kongenital transformation zon, kondylom, polyp (ektocervikal/endocervikal), Inflammation, stenos, medfödda anomalier, förändringar som följd av behandling, endometrios.

IV. Mått på excisionspreparat:

Längd – avståndet från distala (externa) kanten till den proximala (interna) kanten.

Tjocklek – avståndet mellan kanten med stroma till ytan på det utskurna preparatet.

Omkrets (vid behov) – preparatets omkrets vid portioytan.

Tjocklek och omkrets