Till sidinnehåll

Bilaga 5. Rekommendationer vid uteblivet besök på gynmottagning för cellprovsavvikelse eller cervixdysplasi

 • Lokala rutiner för utformning av tidsbokning/kallelse/påminnelsebrev/1177:s e-tjänst anpassas till rekommendationerna.
 • SMS-påminnelse, telefonpåminnelse från telefon utan dolt nummer kan öka hörsamhet.
 • När patienten uteblir bör vårdgivaren försöka ringa och boka ny tid. Folkbokföringsadress kontrolleras om kallelse kommer i retur eller telefonkontakt misslyckas.
 • När patienten uteblivit sista gången enligt dessa riktlinjer skickar mottagningen brev om att ingen ytterligare kallelse sker från gynekologisk mottagning, men att hon kommer att kallas till provtagning på barnmorskemottagning, eventuellt via kontrollfil, enligt nedan.
 • Alla åtgärder ska dokumenteras.

Utredning av atypisk cervixcytologi, persistent HPV och icke behandlad cervixdysplasi

Lägre risk för utveckling av cervixcancer

LSILcyt/ASCUS och HPV positiv, LSIL med exspektans enligt riktlinjer i vårdprogram.

Uteblir från besök nr 1:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten.
 • Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon.

Uteblir från besök nr 2:

 • Om kontakt för att boka i dialog misslyckas görs inga fler försök att kalla kvinnan till gynmottagningen. Patienten återgår då till GCK för nytt prov utifrån tillhörighet i kontrollfil/er HPV. 
 • Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

Högre risk för utveckling av cervixcancer

HSIL, AIS, ASC-H, HSILcyt, körtelcellsatypi, atypi i celler av oklar eller annan celltyp, persistent HPV-infektion, HPV-positiv vid självprovtagning för långtidsuteblivare, fortsatt icke bedömbart prov efter omkontroll inom screening eller Swedescore ≥ 8 poäng

Uteblir från besök nr 1:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten.
 • Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patienten per telefon.

Uteblir från besök nr 2:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.
 • Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patienten per telefon.

Uteblir från besök nr 3:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.
 • Om detta misslyckas skickas brev till kallelseorganisation om att kvinnan ska kallas efter ett år till barnmorskemottagning. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

Uppföljning efter behandlad cervixdysplasi

Radikal excision av HSIL

Uteblir från besök nr 1:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten.
 • Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patienten per telefon.

Uteblir från besök nr 2:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.
 • Om detta misslyckas remitteras patienten till Kontrollfil efter behandling eller utläkning (KEB-U) för fortsatta kontroller enligt vårdprogram. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

Tveksam/icke-radikal excision, HSIL

Uteblir från besök nr 1:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten. Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patienten per telefon.

Uteblir från besök nr 2:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid för uppföljning efter HSIL i dialog.
 • Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patienten per telefon.

Uteblir från besök nr 3:

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.
 • Om detta misslyckas remitteras patienten till Kontrollfil efter behandling eller utläkning (KEB-U) för fortsatta kontroller enligt vårdprogram. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

Efter excision av LSIL

Uteblir från besök nr 1:

Om excision med LSIL föregåtts av px-verifierad HSIL ska patienten erbjudas ny tid i enlighet med 2.1 och remitteras till KEB-U. 

 • Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten.
 • Om detta misslyckas återgår patienten till GCK.