Till sidinnehåll

Bilaga 5. Rekommendationer vid uteblivet besök för cellprovsavvikelse eller cervixdysplasi

Lokala rutiner för utformning av tidsbokning/kallelse/påminnelsebrev/1177 e-tjänst anpassas till rekommendationerna. 

SMS-påminnelse, telefonpåminnelse från telefon utan dolt nummer kan öka hörsamhet.

När patienten uteblir bör vårdgivaren försöka ringa henne och boka ny tid. Folkbokföringsadress kontrolleras om kallelse kommer i retur eller telefonkontakt misslyckas.

När patienten uteblivit sista gången enligt dessa riktlinjer skickar mottagningen brev om att ingen ytterligare kallelse sker från gynekologisk mottagning, men att hon kommer att kallas till provtagning på barnmorskemottagning, eventuellt via kontrollfil, enligt nedan. 

Alla åtgärder skall dokumenteras.

1 Utredning av atypisk cervixcytologi, persistent HPV och icke behandlad cervixdysplasi

1.1 Lägre risk för utveckling av cervixcancer

LSIL/ASCUS och HPV positiv, PAD-verifierad LSIL med expektans enligt riktlinjer i vårdprogram

Uteblir från besök nr 1:

Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten. 

Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon

Uteblir från besök nr 2:

Om kontakt för att boka i dialog misslyckas görs inga fler försök att kalla henne till gynekologmottagningen. Patienten återgår då till GCK för nytt prov om 3 år. För kvinnor ≥ 50år skickas brev till Kallelsekansliet om att kvinnan ska kallas efter 3 år till barnmorskemottagning. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

1.2 Högre risk för utveckling av cervixcancer

HSIL eller AIS i cytologi/PAD, persistent HPV-infektion, Körtelcellsatypi, ASC-H, Fortsatt icke bedömbart prov efter omkontroll inom screening eller Swedescore ≥ 8 poäng

Uteblir från besök nr 1: 

Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten.

Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon. 

Uteblir från besök nr 2: 

Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.

Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon.

Uteblir från besök nr 3:

Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.

Om detta misslyckas skickas brev till Kallelsekansliet om att kvinnan ska kallas efter ett år till barnmorskemottagning. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

2. Uppföljning efter behandlad cervixdysplasi

2.1 Radikal excision av HSIL

Uteblir från besök nr 1:

Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten.

Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon. 

Uteblir från besök nr 2:

Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.

Om detta misslyckas remitteras patienten till Kontrollfil efter behandling för fortsatta kontroller enligt vårdprogram som för uppföljning efter HSIL. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

2.2 Tveksam/icke-radikal excision, HSIL

Uteblir från besök nr 1:

Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten. Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon. 

Uteblir från besök nr 2:

Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.

Skicka brev med information om uteblivandet och vikten av uppföljning tillsammans med kallelse till ny tid inom 3 månader, om man inte kan nå patient per telefon.

Uteblir från besök nr 3:

Ring patienten i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog.

Om detta misslyckas remitteras patienten till Kontrollfil efter behandling för fortsatta kontroller enligt vårdprogram för uppföljning efter HSIL. Patienten informeras om denna åtgärd per brev.

2.3 Efter excision av LSIL

Uteblir från besök nr 1:

Ring patient i direkt anslutning till den bokade tiden för att kunna boka ny tid i dialog med patienten. 

Om detta misslyckas återgår patient till GCK.