Till sidinnehåll

Bilaga 6. Beskrivning av preparatmätning efter excision

Mätning av konlängd

Denna metod att mäta konlängd har utvecklats på Kvinnokliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset. Inter- och intrapersonella mätvariationer har visat sig vara små. Metoden har därför efter rekommendation i regionalt vårdprogram för västra regionen använts konsekvent där. Mätningar har registrerats i Nationella kvalitetsregister sedan 2007.

Konlängden mäts av operatören innan eventuell uppklippning, montering och formalinfixering.

  1. Lägg slyngexcisionspreparatet/konen med endocervikal resektionsyta neråt på plant underlag.
  2. Sätt metallskaftet på den diatermislynga som använts, en knappsond eller en mätsticka av metall i cervikalkanalen mot underlaget (Bild 1). Använd inte träpinne, som kan skada preparatet.
  3. Sätt en rak peang vinkelrätt mot mätstickan vid yttre modermunnen utan att trycka ihop preparaten. 
  4. Avläs måttet i millimeter. Om diatermislyngans skaft eller knappsond används, görs avläsning mot måttband eller linjal. 
  5. Notera måttet i journalen.
  6. Rapportera till Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention/processregistret enligt regionens rutin (vanligen via webb).

imagewjo2h.png

imagemwvd7.png

Som alternativ till mätsticka, peang och linjal kan skjutmått användas:

imagepej1e.png

Om en kompletterande slyngexcision görs längs cervikalkanalen efter den första excisionen (”hatt”), mäts båda preparaten och måtten adderas, alternativt mäts djupet av sårhålan.