Till sidinnehåll

Bilaga 6. Beskrivning av preparatmätning efter excision

Mätning av konlängd

Denna metod att mäta konlängd har utvecklats på Kvinnokliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset. Inter- och intrapersonella mätvariationer har visat sig vara små. Metoden har därför efter rekommendation i regionalt vårdprogram för västra regionen används konsekvent där. Mätningar har registrerats i Nationella kvalitetsregister sedan 2007

Konlängden mäts av operatören innan eventuell uppklippning, montering och formalinfixering.

1. Lägg slyngexcisionspreparatet/konen med endocervikal resektionsyta neråt på plant underlag.

2. Sätt metallskaftet på den diatermislynga som använts, en knappsond eller en mätsticka av metall  i cervikalkanalen mot underlaget ( Bild 1 ). Använd inte träpinne, som kan skada preparatet.

3. Sätt en rak peang vinkelrätt mot mätstickan vid yttre modermunnen utan att trycka ihop preparaten. 

4. Avläs måttet i millimeter. Om diatermislyngas skaft eller knappsond används, görs avläsning mot måttband eller linjal. 

5. Notera måttet i journalen.

6. Rapportera till Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention/processregistret enligt landstingets rutin (vanligen via web)

Som alternativ till mätsticka, peang och linjal kan skjutmått användas:

Om en kompletterande slyngexcision görs längs cervikalkanalen efter den första excisionen ( ”hatt”), mäts båda preparaten och måtten adderas, alternativt mäts djupet av sårhålan.