Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Socialstyrelsens sammanfattning av sin rekommendation om screening för livmoderhalscancer med cytologi och HPV-test

Hela detta kapitel är skrivet av Socialstyrelsen och publicerat på Socialstyrelsens webbplats. Vårdprogramgruppen har GRADE-graderat det vetenskapliga underlaget som Socialstyrelsen baserar sina rekommendationer på. I övrigt är texten helt oförändrad.

Ladda ner underlagen som pdf: 

Figur 1. Schematisk överblick över rekommenderad provtagning

Nästa kapitel
4 Epidemiologi