Till sidinnehåll

Utbildning av nyckelgrupper inom screening mot livmoderhalscancer

Vårdprogrammet identifierar några nyckelgrupper inom screening mot livmoderhalscancer och lyfter fram både behov av grundläggande kompetens och särskilda krav som Socialstyrelsens rekommendationer och detta vårdprogram ställer på professionerna. Även för professioner som inte har varit föremål för dessa särskilda överväganden kommer det att finnas behov av speciella utbildningsinsatser när vårdprogrammet införs, till exempel virologer, cytologer, patologer och biomedicinska analytiker. 

I bilaga 10 Utbildning av nyckelgrupper inom livmoderhalscancerscreening anges vilka utbildningsinsatser som bedöms behövas för att berörda yrkesgrupper ska kunna följa rekommendationerna i vårdprogrammet. Målgruppen för dokumentet är utbildningsansvariga i såväl grund- som fortbildning.