Till sidinnehåll

Ändringar tidigare versioner

Version 1.2, 2018-06-27

  • 1.2 Primär behandling: Förtydligande av att det endast är vid icke-endometrioid histologi som omentresektion rekommenderas.
  • 1.3 Postoperativ behandling: Förtydligande av att rekommendationen vid stadium I endometrioid cancer med ingen eller högst en prognostiskt ogynnsam faktor endast berör icke-kirurgisk postoperativ behandling.
  • 20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer: Kvalitetsindikator 5 uppdaterad för att hänvisa till standardiserat vårdförlopp.