Till sidinnehåll

Ändringar tidigare versioner

Version 1.2 2018-06-27

 • Kapitel 1 Primärbehandling: Förtydligande av att det endast är vid icke-endometrioid histologi som omentresektion rekommenderas.
 • Kapitel 1 Postoperativ behandling: Förtydligande av att rekommendationen vid stadium I endometrioid cancer med ingen eller högst en prognostiskt ogynnsam faktor endast berör icke-kirurgisk postoperativ behandling.
 • Kapitel 20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer: Kvalitetsindikator 5 uppdaterad för att hänvisa till standardiserat vårdförlopp.

Version 2.0, 2020-11-16

 • Kapitel 1
  Sammanfattning är mer kortfattad.
 • Kapitel 12 Primär behandling
  Detektion av portvaktskörtlar ersätter full körtelutrymning för patienter med preoperativ högrisktumör och läggs till för patienter med preoperativ lågrisktumör. Detta gäller alla patienter utan preoperativa tecken på spridning eller kontraindikationer mot onkologisk efterbehandling. I ett övergångsskede kan patienter som uppfyller definierade lågriskkriterier opereras med endast hysterektomi samt bilateral salpingooforektomi.
 • Kapitel 9 Diagnostik
  Inför portvaktskörteldiagnostik ändrar djupväxt i myometriet inte handläggningen, och behovet av kvalificerat ultraljud eller MRT försvinner därför med denna frågeställning.
  I de delar av Sverige där portvaktskörteldiagnostik ännu inte tillämpas fullt ut sker handläggningen enligt beskrivet alternativ.
 • Kapitel 9 Diagnostik
  Preoperativ DT torax-buk för att bedöma eventuell spridning. Ett alternativ är lungröntgen vid låggradig endometrioid tumör (tidigare FIGO grad 1–2).
 • Kapitel 10 Kategorisering av tumören
  Med den patologiska ”ultrastaging” av portvaktskörtlar som utförs diagnostiseras fler engagerade lymkörtlar i form av makrometastaser, mikrometastaser och isolerade tumörceller (ITC).
 • Stadieindelningen av tumörer med ITC sker enligt övriga riskfaktorer med tillägg av N0(i+) för stadier upp till och med IIIB.
 • Analys av MMR-proteiner för kvinnor < 50 år och i återfallssituationen införs. Successivt planeras införande av den nya molekylära klassifikationen med MMR-proteiner, p53 immunhistokemi och POLE-analys för alla vid primärinsjuknandet [1]
 • Endometrioid adenocarcinom har klassificerats som FIGO grad 1–3 men denna indelning kommer att ersättas av höggradig (grad 3) och låggradig (grad 1–2).
 • Mucinöst adenocarcinom var tidigare en egen undergrupp men räknas nu in under endometrioida adenokarcinom.

Referenser

 1. Concin N, Matias-Guiu X, Vergote I, Cibula D, Mirza MR, Marnitz S, et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society. 2021;31(1):12-39.