Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 1 Diagnostisk tillförlitlighet

Tabell 1. Diagnostisk tillförlitlighet av transvaginalt ultraljud (TVS) vid bedömning av djup myometrieinvasion och cervixstromainvasion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detektion av djup myometrieinvasion

       
   

Antal

   

Positiv

Negativ

Författare

År

kvinnor

Sensitivitet

Specificitet

LR

LR

Fishman, A.

2000

91

88 %

83 %

5,2

0,14

Ruangvutilert, P.

2004

111

69 %

71 %

2,4

0,44

Szantho, A.

2001

52

86 %

90 %

8,6

0,16

Savelli, L.

2008

74

84 %

83 %

4,9

0,19

Ozdemir, S.

2009

64

85 %

75 %

3,4

0,2

Alcazar, J.L.

2009

96

93 %

82 %

5,2

0,09

Akbayir, O.

2011

298

68 %

82 %

3,8

0,39

Mascillini, F.

2013

144

77 %

81 %

4,1

0,28

Jantarasaengaram, S.

2013

60

100 %

90 %

10

0

Ørtoft, G.

2013

156

77 %

72 %

2,8

0,32

Antonsen, S.L.

2013

123

69 %

74 %

2,7

0,42

 

Detektion av cervixstromainvasion

       
   

Antal

   

Positiv

Negativ

Författare

År

kvinnor

Sensitivitet

Specificitet

LR

LR

Sawicki, W.

2003

90

86 %

85 %

5,7

0,16

Savelli, L.

2008

74

93 %

92 %

11,6

0,08

Cincinelli, E.

2008

100

53 %

82 %

2,9

0,57

Celic, C.

2010

64

88 %

92 %

11

0,13

Akbayir, O.

2011

298

77 %

99 %

77

0,23

Mascillini, F.

2013

144

63 %

93 %

9

0,4

Jantarasaengaram, S.

2013

60

100 %

86 %

7,1

0,0

Ørtoft, G.

2013

156

38 %

89 %

3,5

0,7

Antonsen, S.L.

2013

123

19 %

94 %

3,2

0,9

LR = likelihood ratio

           

Positiv likelihood ratio beräknad = sensitivitet / 1-specificitet

     

Negativ likelihood ratio beräknad = 1-sensitivitet / specificitet

     
                       

 

Tabell 2. Jämförande studier för TVS och MRT vid diagnostik av djup myometrieinvasion och cervixstromainvasion

 

Detektion av djup myometrieinvasion

 

TVS

   

MRT

   

Författare

år

n=

 

sensitivitet

specificitet

sensitivitet

specificitet

p=

 

 

Savelli, L.

2008

74

 

84 %

 

83 %

 

84 %

 

81 %

NS

 

Ozdemir, S.

2009

64

 

85 %

 

75 %

 

85 %

 

79 %

NS

 

Ørtoft, G.

2013

156

 

77 %

 

72 %

 

80 %

 

83 %

*

 

Antonsen, S.L.

2013

123

 

69 %

 

74 %

 

89 %

 

57 %

**

 

                       

 

                       

 

Detektion av cervixstromainvasion

 

TVS

   

MRT

   

Författare

år

n=

 

sensitivitet

specificitet

sensitivitet

specificitet

p=

 

 

Savelli, L.

2008

74

 

93 %

 

92 %

 

79 %

 

87 %

***

 

Cincinelli, E.

2008

100

 

53 %

 

82 %

 

67 %

 

95 %

****

 

Celic, C.

2010

64

 

88 %

 

92 %

 

88 %

 

94 %

NS

 

Ørtoft, G

2013

156

 

38 %

 

89 %

 

54 %

 

91 %

NS

 

Antonsen, S.L.

2013

123

 

19 %

 

94 %

 

27 %

 

94 %

NS 

 

NS = inte signifikant

                     

*MRT hade signifikant högre specificitet (p < 0,05) än TVS

**MRT hade signifikant lägre specificitet men högre sensitivitet än TVS

 

 

***TVS hade signifikant högre Area Under the Curve (AUC) och bättre agreement än MRT (AUC: 0,85 vs 0,74, p < 0,001, and Cohen's kappa 0,76 vs0,57, p < 0,001)

 

 

****MRT hade signifikant högre sensitivitet (p < 0,001) och specificitet (p < 0,001) än TVS

 

                                                         
Nästa kapitel
Bilaga 2 Klinisk stadieindelning enligt FIGO 1971