Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 2 Klinisk stadieindelning enligt FIGO 1971

Stadium I: Tumör i corpus uteri
Stadium Ia: Sondmått ≤ 8 cm
Stadium Ib: Sondmått > 8 cm

Stadium II: Tumörväxt i cervix

Stadium III: Tumören har invaderat utanför uterus men inte utanför bäckenet

Stadium IV: Tumörutbredning utanför bäckenet eller tumörengagemang av blåsslemhinnan eller rektalslemhinnan (mukosan)
Stadium IVa: Överväxt på intilliggande organ som urinblåsa, rektum, sigmoideum eller tunntarm
Stadium IVb: Fjärrmetastaser

Nästa kapitel
Bilaga 3 Termer och förkortningar