Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 3 Termer och förkortningar

   

BF

Bäckenfält

CTV

Clinical target volume

DT

Datortomografi

ERT

Extern strålbehandling

FIGO

Klassificeringssystem för stadieindelning International Federation of Gynecology and obstetrics

Gy

Gray

HDR

”High dose rate”

HRT

”Hormonal replacemant therapy”

MDK

Multidisciplinär konferens

MRT

Magnetresonanstomografi

MSI

Mikrosatellitinstabilitet

PET

Positronemissionstomografi

PMB

Postmenopausal blödning

TVS

Transvaginalt ultraljud

SOE

Salpingooforektomi

SOEB

Bilateral salpingooforektomi

VBT

Vaginal brachyterapi