Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer livmoderkroppscancer 2022

Syfte; Kvalitetsindatorerna är fastställda med ändamål att bli bättre för varje år.

Utvalda #1, 3, 6 och 7 för arbete med aktuell redovisning på SQRGC hemsida för inrapportörer; storregional och nationell nivå

 1. Täckningsgrad anmälan mot cancerregistret; 12 mån fr diagnos

Målnivå: ≥ Medel 80% och hög ≥ 90%

Urval: Alla i SQRGC livmoder/corpuscancerregistret

Start: 1 år diagnosdatum

Utfall: Täckningsgrad gentemot Cancerregistret

 

 1. Ifyllnadsgrad övriga ”alla behandlingsflikar dvs till och med efter primärbehandling”; 12 mån från diagnos - målnivå: medel 75% hög 90%

Målnivå: ≥ Medel 75% och hög ≥ 90%

Urval: Alla i SQRGC livmoder/corpuscancerregistret

Start: 1 år diagnosdatum

Utfall: Intern Täckningsgrad för alla behandlingsflikar; 1. Kirurgi, 2. Komplikation, 3. Ledtider, 4. Radioterapi, 5. Efter primärbehandling, 6. Tumör och sjukdomsdata

 1. Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom;
  5 års kohort fram till ett fullt år på storregional och nationell nivå; Totalt >85%

Målnivå: ≥ 85%

Urval: Alla i SQRGC livmoder/corpuscancerregistret

Start: 1 år diagnosdatum

Utfall: 5-års relativ överlevnad

 

 1. Andel som 32 dagar från diagnosdatum till operation

Målnivå: >80%

 

 1. Andel som följer blir behandlade enligt nationellt vårdprogram; Målnivå; >85%

Målnivå: >85%

Urval: Alla i SQRGC, diagnosdatum

Start; 1 år diagnosdatum

Utfall; Svar; behandling enligt NVP – svar JA

 

 1. Andel som avlidit inom 30 dagar efter kirurgisk behandling

Målnivå: <1%

Urval: Operation (kirurgisk flik) JA

Start: 1 år efter operationsdatum

Utfall: Död inom 30 dagar från operationsdatum

 

 1. Andel opererade med minimalinvasiv teknik (>80%);

Målnivå: medel; 75%   hög; > 80%

Urval: Operation terapeutisk kirurgi (kirurgisk flik); JA

Start: 1 år efter operationsdatum

Utfall: Kirurgisk teknik registrerad med robotass/laparoskopi

 

 1. Andel som genomgått portvaktskörteldiagnostik

Målnivå: >75%

Urval: Operation terapeutisk kirurgi (kirurgisk flik); JA

Start: 1 år efter operationsdatum

Utfall: Lymfkörtelingrepp utfört; JA sentinel node

 

 1. Andel patienter med postoperativ komplikation ≥ Clavien-Dindo 3 (30-dagar postoperativt)

Målnivå ≤ 5%

Urval: terapeutisk kir JA på kirurgfliken

Start 1 år diagnosdatum

Utfall: Kirurgisk komplikation CD ≥ 3

 

 1. Tillgång till kontaktsjuksköterska (100%)

Målnivå: 100%

Urval: Diagnosdatum

Start: 1 år efter operationsdatum

Utfall: Andel med svar JA på kontaktsjuksköterska (på ngn flik)

 

 1. Tillgång till skriftlig individuell vårdplan (80%)

Målnivå: 80%

Urval: Diagnosdatum

Start: 1 år efter operationsdatum

Utfall: Andel med svar JA på fått skriftlig individuell vårdplan (på någon flik)