Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsområde

Indikator

Målnivå

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård

Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister

> 95 %

 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, effektiv vård, jämlik vård

Relativ 5-årsöverlevnad

> 84 %

Effektiv vård, jämlik vård

Andel som uppfyller SVF-målet:s tid till diagnos och operation

> 80 % inom 32 dagar

Säker vård

Andel som avlidit i behandlingskomplikation

< 3 %

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel opererade med minimalinvasiv teknik

> 70 %

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel som genomgått portvaktskörteldiagnostik

> 70 %

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Andel PAD-svar bedömt av referenspatolog

> 50 %

Effektiv vård, jämlik vård

Andel patienter med recidiv som bedömts på MDK

> 50 %

Effektiv vård, jämlik vård

Tillgång till kontaktsjuksköterska

100 %