Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Se utförlig beskrivning i Bilaga 4

Kvalitetsindikatorer

Målnivå

Täckningsgrad anmälan mot cancerregistret; 12 mån från diagnos

Medel ≥80%
Hög ≥90%

Ifyllnadsgrad övriga ”alla behandlingsflikar, dvs till och med efter primärbehandling”; 12 mån fr diagnos

Medel ≥75%
Hög ≥90%

Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom

≥85%

Andel inom 32 dagar från diagnosdatum till operation

>80%

Andel som följer blir behandlade enligt nationellt vårdprogram;

>85 %

Andel som avlidit inom 30 dagar efter kirurgisk behandling

<1%

Andel opererade med minimalinvasiv teknik

Medel 75%   Hög >80%

Andel som genomgått portvaktskörteldiagnostik

>75%

Andel patienter med postoperativ komplikation ≥ Clavien-Dindo 3
(30-dagar postoperativt)

≤5%

Tillgång till kontaktsjuksköterska

100 %

Tillgång till skriftlig individuell vårdplan (MVP)

80 %