Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsregister

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer består av olika delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar och ingår i INCA-plattformen. Delregistret för corpuscancer inkluderar endometriecancer och sarkom i livmodern. Detta register startade nationell registrering 2010-01-01. Ytterligare information kan man få via INCANET.

När ett nytt fall anmäls i registret via webben eller via pappersblankett tas informationen omhand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportören är den gynekolog som diagnosticerar patienten (eller annan definierad person enligt särskild rutin) samt den gynekolog/gynonkolog som handlägger patienten (eller annan definierad person enligt särskild rutin). Sekreterarhjälp med cancerregistrering och uppföljning i INCA organiseras lokalt.

Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum Väst. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten.

Det finns 5 blanketter:

  • Anmälningsblankett
  • Kirurgiblankett
  • Onkologisk behandlingsblankett
  • Recidivbehandlingsblankett
  • Uppföljningsblankett


Vårdprogramgruppen för endometriecancer har ett nära samarbete med styrgruppen för det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. 

Nästa kapitel
20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer