Till sidinnehåll

Postoperativ behandling. Kirurgiskt stadium I–III. Radikalt opererade


Figuren gäller under förutsättning att adekvat lymfkörteldiagnostik genomförts.

Bilaga 1.png