Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Postoperativ behandling

Figur 5 från avsnitt 12.4: Postoperativ behandling. Kirurgiskt stadium I–III. Radikalt opererade Figuren gäller under förutsättning att adekvat lymfkörteldiagnostik genomförts.

Bilaga 1.png

 

Nästa kapitel
Ändringar tidigare versioner