Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Förslag på fördjupning

Wozniak AJ, Gadgel SM. Clinical presentation of non-small cell carcinoma of the lung. & Masters GA. Clinical presentation of small cell lung cancer.

Båda i: Pass HI, Carbone DP, Johnson DH, Minna JD, Scagliotti GV, Rturrisi AT (Eds). Principle and Practice of Lung Cancer (4th Edition): The official reference text of the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2010:327-351

Schottenfeld D. The etiology and epidemiology of lung cancer. In: Pass HI, Carbone DP, Johnson DH, Minna JD, Scagliotti GV, Rturrisi AT (Eds). Principle and Practice of Lung Cancer (4th Edition): The officialreference text of the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2010:3-20.

Nästa kapitel
Appendix 1: Anvisningar för preparathanteringvid pulmectomi, lobectomi och segmentresektion