Till sidinnehåll

Tidigare revideringar

2021-04-27

  • Kapitel 10 – större revidering och uppdatering av primärbehandling
  • Kapitel 13 – större revidering och uppdatering av återfallsbehandling
  • Kapitel 14 – behandlingsregimer har flyttats och uppdaterats.

Utöver ovanstående har smärre ändringar i skrivningen gjorts under följande avsnitt:

5.3, 5.3.5, 12.6, 16.2.3, 16.2.5, 16.3.2, 16.5, 17

2020-01-09

  • Rubrik 13.6 korrigerad: parentesen (IMWG2006) struken.

 

2019-10-29

Nytt i vårdprogrammet jämfört med tidigare version är följande:

  • R-ISS har lagts till som stadieindelning för myelom.
  • Nya behandlingar/kombinationer har inkluderats, som IRD och KD.
  • Texten har anpassats efter NT-rådets rekommendationer.
  • Rekommendation angående njurtransplantation har lagts till.
  • Rekommendation angående behandling av skelettsjukdom vid njursvikt har modifierats.

Utöver ovanstående har smärre ändringar i skrivningen gjorts även på punkterna

5.2.1.2, 6.1.1.2, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 10.1, 10.2.1, 11.10-12, 14.1.8, 14.1.12, 16.1.1, 16.3.2, 19.