Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Tidigare revideringar

2020-01-09

  • Rubrik 13.6 korrigerad: parentesen (IMWG2006) struken.

2019-10-29

Nytt i vårdprogrammet jämfört med tidigare version är följande:

  • R-ISS har lagts till som stadieindelning för myelom.
  • Nya behandlingar/kombinationer har inkluderats, som IRD och KD.
  • Texten har anpassats efter NT-rådets rekommendationer.
  • Rekommendation angående njurtransplantation har lagts till.
  • Rekommendation angående behandling av skelettsjukdom vid njursvikt har modifierats.

Utöver ovanstående har smärre ändringar i skrivningen gjorts även på punkterna
5.2.1.2, 6.1.1.2, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 10.1, 10.2.1, 11.10-12, 14.1.8, 14.1.12, 16.1.1, 16.3.2, 19.