Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Primär prevention

5.1

Livsstilsfaktorer

Generellt finns inga starka samband mellan livsstilsfaktorer och insjuknande i myeloproliferativa neoplasier. Specifika råd om primär prevention går därför inte att ge.

Nästa kapitel
6 Symtom och tidig utredning