Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 2. Patientföreningen Carpa NET

Patientföreningen Carpa NET vänder sig till patienter med neuroendokrina (hormonproducerande) tumörsjukdomar, NET, och deras närstående. Carpa NET har funnits sedan 1991 och föreningen har alltid stöttats av engagerade läkare med kompetens inom NET som tar emot och behandlar patienter med

  • tunntarms-NET
  • NET i lunga
  • MEN1 (multipel endokrin neoplasi typ 1)
  • endokrin pankreastumör
  • binjurebarkscancer.

Vision

Carpa NET vill att alla patienter med NET ska få en tidig och korrekt diagnos och att behandlingarna ska följa rekommendationerna i vårdprogrammet för NET.

Mål

  • Sprida information om diagnostisering och behandling av patienter med NET och följa den forskning som bedrivs inom detta område i Sverige och internationellt.
  • Arrangera patientmöten i samverkan med läkare med specialistkompetens inom NET.
  • Samverka med cancerföreningar i Sverige, i Europa och globalt för att driva gemensamma frågor gentemot myndigheter och politiker.
  • Etablera relationer med kontaktsjuksköterskor på de kliniker och mottagningar som behandlar patienter med NET.
  • Söka stöd och bidrag till föreningens verksamhet.

Är du patient, närstående eller personal som vill ha mer information om neuroendokrina tumörsjukdomar eller vill ha kontakt med patientföreningen Carpa NET? Läs mer på webbplatsen.

Nästa kapitel
Bilaga 3. Leverartärembolisering